25.12.2017

Crna Gora u svjetskoj monografiji o ledenim pećinama


U izdanju renemoranog svjetskog izdavača Elsevier-a izašla je monografija o ledenim pećinama (Ice caves), koja na oko 750 strana u 31 poglavlju donosi sve važne elemante nastanka i osobina ledenih pećina i njihovog rasprostiranja u svijetu. Među autorima ove monografije koju potpisuju sedamdeset tri naučnika i istraživača iz cijelog svijeta, koji se bave speleološkim istraživanjima je  i profesor Univerziteta Crne Gore prof. dr Goran Barović, dekan Filozofskog fakulteta i predsjedik Spelološkog društva Nikšić. Zahvaljujući njegovom radu i Crna Gora je našla svoje mjesto u ovom veoma značajnom izdanju posvećenom ovoj interesantnoj temi.

U prvom dijelu monografije (1-11 poglavlje) opisana je istorija istraživanja ledenih pećina u svijetu, klima u njima, geneza nastanka, morfologija i dinamika razvoja kanala, nastanak minerala, pećinska fauna, mikrobijalni život u pećinama, komercijalizacija i upravljanje ledenim pećinama, pećinska glacijaca i rasprostranjenost pećina sa ledom na Zemlji. Poglavlja od 12 do 31 predsjavljaju pojedinačne prikaze rasprostranjenosti ledenih pećina u dvadeset sedam zemalja svijeta (Švajcarska, Austrija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kanada, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Italija, Iran, Kazahstan, Uzbekustan, Tadžikistan, Tuska Indija, Kina, Japan, Mongolija, Makedonija, Norveška, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Španija, Slovenija i USA). U pojedinačnim poglavljima su prikazane najznačajnije ledene pećine iz pomenutih zemalja sa njihovim važnim karakteristikama.

U poglavlju četrnaest, prikazane su ledene pećine Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U dijelu prikaza teritorije Crne Gore, uz prethodnu elaboraciju o osnovnim geomorfološkim karakteristikama Crne Gore, njenoj litološkoj osnovi, osobinama karsta, reljefnim specifičnostima, posebna pažnja je posvećena ledenim pećinama na prostoru Durmitora i Prokletija. Uz brojne kartografske i foto priloge u radu je opisano devet objekata u masivu Durmitora i osam objekata u masivu Prokletija.

Ustupanje prostora Crnoj Gori i njenim istraživačima u ovoj, veoma značajnoj svjetskoj naučnoj monografiji, potvrda je dogogodišnjih napora njenih istraživača da se ona upiše na mapu značajnih prostora za naučna istraživanja. Crnogorskom teritorijom i njenim geografskim specifičnostima bavili su se i bave se brojni domaći i strani istraživači koji u svojim radovima ističu da se radi o veoma specifičnom prostoru čija istraživanja doprinose razvoju brojnih geonauka, ali i disciplina koje su iz njih proizišle, a imaju osim naučne i praktičnu vrijednost.

Saradnici na ovom radu prof.dr  Gorana Barovića su dr Ditta Kicińska Institut za  geologiju, Poznań, Poljska, Mihajlo Mandic, dipl.ing. geologije, Geološki zavod Srbije i Jasminko Mulaomerović Centar za karst i speleologiju, Sarajevo.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

28.05.2018 Filozofski fakultet

Etnografski institut SANU donirao svoja izdanja Centru za sociokulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta

DETALJNIJE

23.05.2018 Filozofski fakultet

Učešće u COST akciji Studijskog programa za sociologiju

DETALJNIJE

18.05.2018 Filozofski fakultet

DANI OTVORENIH VRATA

DETALJNIJE

08.05.2018 Filozofski fakultet

Igrom ,,Evropa pitanje vrijednosti” obilježen Dan Savjeta Evrope

DETALJNIJE

20.04.2018 Filozofski fakultet

Promocija knjige doktora Dragutina Papovića “Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990“

DETALJNIJE

17.04.2018 Filozofski fakultet

Takmičenje iz sociologije učenika srednjih škola

DETALJNIJE

16.04.2018 Filozofski fakultet

Otvorena vrata za nikšićke gimnazijalce

DETALJNIJE

13.04.2018 Filozofski fakultet

SA STUDENTIMA/STUDENTKINJAMA STUDIJSKOG PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE UČITELJA I STUDIJSKOG PROGRAMA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE ODRŽANE RADIONICE SAVJETA EVROPE NA TEMU: ,,UPOZNAVANJE SA DEMOKRATSKIM KOMPETENCIJAMA”

DETALJNIJE

12.04.2018 Filozofski fakultet

Okrugli sto posvećen profesoru Branislavu Batu Kovačeviću (1933 – 2009)

DETALJNIJE

02.04.2018 Filozofski fakultet

STUDENTSKA POSJETA ARHIVSKOM ODSJEKU NIKŠIĆ

DETALJNIJE