Ekonomski fakultet

Termin ispita u septembarskom ispitnom rokuIspit iz Poslovnog engleskog jezika III biće održan 12. septembra u 17.00 časova. U dodatnom ispitnom roku studenti mogu polagati oba dijela ispita - i kolokvijum i/ili  završni ispit. Svi poeni koje je student ostvario u toku semestra važe do kraja dodatnog ispitnog roka i studenti sami biraju koji dio ispita žele da polažu u dodatnom roku.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print