Vijeće   >>>

12.04.2018 Ekonomski fakultet
Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 12.04.2018.god. . >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

19.04.2018 Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti. >>>

18.04.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente III godine - predmet POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III - 18.04.2018 12:24. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

19.04.2018 Ekonomija-Informacioni sistemi
korigovani rezultati prvog teorijskog kolokvijuma. >>>

19.04.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Rezultati kolokvijuma. >>>

19.04.2018 Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Upravljanje ljudskim resursima
Odlaganje nastave. >>>

19.04.2018 Ekonomija, smjer Menadžment-Menadžment ljudskim resursima
Odlaganje nastave. >>>

19.04.2018 Ekonomija-Demografska analiza
Odlaganje nastave. >>>

19.04.2018 Ekonomija-Razvoj ekonomske misli
ODLAGANJE NASTAVE I TERMINI NADOKNADE ČASOVA. >>>

19.04.2018 Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija rada i socijalna politika
Termin II kolokvijuma. >>>

19.04.2018 Ekonomija-Demografska analiza
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

19.04.2018 Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Upravljanje ljudskim resursima
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

19.04.2018 Ekonomija-Privredni sistem
Rezultati kolokvijuma. >>>

19.04.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
Rezultati kolokvijuma. >>>

19.04.2018 Ekonomija-Uvod u ekonomiju Evropske unije
Čas 26.04 održaće se 7.05. >>>
Vijesti   >>>

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE

17.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018

DETALJNIJE

12.04.2018 Ekonomski fakultet

Obavještenje o anketiranju studenata prve godine studija

DETALJNIJE

04.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Ekonomski fakultet

Završena prva Bank & Business Konferencija

DETALJNIJE

28.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostovanje predstavnika Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

DETALJNIJE

26.03.2018 Ekonomski fakultet

Biznis - gostujuće predavanje

DETALJNIJE

23.03.2018 Ekonomski fakultet

Kreiranje promocije za ciljne grupe potrošača

DETALJNIJE

22.03.2018 Ekonomski fakultet

Značaj primjene međunarodnih standarda procjene

DETALJNIJE

20.03.2018 Ekonomski fakultet

Predavanje izvršnog direktora IVSC (International Valuation Standards Council)

DETALJNIJE

12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE