Privredni razvoj

 


 •   Ekonomija

 • Privredni razvoj


  Semestar: 7
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 4+2+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Sa završetkom kursa ”Privredni razvoj” student: • Zna i razumije problematiku i pojmove privrednog rasta i privrednog razvoja, teorije privrednog razvoja, ciljeve, indikatore, faktore i strategije privrednog razvoja • Zna i razumije razvojnu politiku savremenih tržišnih privreda, razvojnu funkciju ključnih ekonomskih politika (monetarna, fiskalna, spoljnotrgovinska, ekološka, inovativna), kao i sistem makroekonomskog upravljanja i planiranja razvoja • Posjeduje znanje i razumijevanje razvoja privrede Crne Gore kroz razvojne periode i kritički analizira interna i eksterna ogrničenja savremenog prvirednog razvoja zemlje i regiona • Primjenjuje stečena znanja iz teorije i politike privrednog razvoja na analizu modela razvoja i razvojne politike u Crnoj Gori • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa evropskih integracija Crne Gore kao okvira vođenja razvojne politike; razumije značaj prilagođavanja makroekonomskog upravljanja modelu nadnacionalne koordinacije ekonomskih politika kakav funkcioniše u EU; • Razumije proces i razloge pristupanja EU i kritički pristupa posmatranju promjena u tom procesu u odnosu na razvojnu performansu privrede (prednosti i troškovi integracija u makrosistem EU); • Umije dа koristi stručnu literаturu iz oblаsti privrednog razvoja i evropskih integracija,, korektno interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа kroz pisanje seminara, eseja i debatu;

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurović Gordana4x1
102B+151S+73P


Muhadinović Milica
2x2
102B+151S+73P

Vijesti sa fakulteta   >>>

22.03.2018 Ekonomski fakultet

Značaj primjene međunarodnih standarda procjene

DETALJNIJE

23.03.2018 Ekonomski fakultet

Kreiranje promocije za ciljne grupe potrošača

DETALJNIJE

20.03.2018 Ekonomski fakultet

Predavanje izvršnog direktora IVSC (International Valuation Standards Council)

DETALJNIJE

12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

08.03.2018 Ekonomski fakultet

Kompanija Neregelia organizuje predavanje "Marketing- razumijevanje potrošača"

DETALJNIJE

06.03.2018 Ekonomski fakultet

Digitalna transformacija javne uprave - servisi u službi građana

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.03.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i predsjednik Bjelica posjetili antroploško testiranje

DETALJNIJE

21.03.2018 Rektorat

Saradnja sa američkim univerzitetima ima tradiciju dužu od pola vijeka

DETALJNIJE

22.03.2018 Rektorat

Kampanja UCG: Dodaj me na Facebook-u i Twitter-u

DETALJNIJE

23.03.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Ljetnja škola Energetske zajednice u Splitu

DETALJNIJE

22.03.2018 Biotehnički fakultet

Humanitarna akcija studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

21.03.2018 Rektorat

Odložena radionica sa predstavnicima Evropske svemirske agencije

DETALJNIJE