Privredni razvoj

 


 •   Ekonomija

 • Privredni razvoj


  Semestar: 7
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 4+2+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Sa završetkom kursa ”Privredni razvoj” student: • Zna i razumije problematiku i pojmove privrednog rasta i privrednog razvoja, teorije privrednog razvoja, ciljeve, indikatore, faktore i strategije privrednog razvoja • Zna i razumije razvojnu politiku savremenih tržišnih privreda, razvojnu funkciju ključnih ekonomskih politika (monetarna, fiskalna, spoljnotrgovinska, ekološka, inovativna), kao i sistem makroekonomskog upravljanja i planiranja razvoja • Posjeduje znanje i razumijevanje razvoja privrede Crne Gore kroz razvojne periode i kritički analizira interna i eksterna ogrničenja savremenog prvirednog razvoja zemlje i regiona • Primjenjuje stečena znanja iz teorije i politike privrednog razvoja na analizu modela razvoja i razvojne politike u Crnoj Gori • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa evropskih integracija Crne Gore kao okvira vođenja razvojne politike; razumije značaj prilagođavanja makroekonomskog upravljanja modelu nadnacionalne koordinacije ekonomskih politika kakav funkcioniše u EU; • Razumije proces i razloge pristupanja EU i kritički pristupa posmatranju promjena u tom procesu u odnosu na razvojnu performansu privrede (prednosti i troškovi integracija u makrosistem EU); • Umije dа koristi stručnu literаturu iz oblаsti privrednog razvoja i evropskih integracija,, korektno interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа kroz pisanje seminara, eseja i debatu;

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurović Gordana4x1
102B+151S+73P


Muhadinović Milica
2x2
102B+151S+73P

Vijesti sa fakulteta   >>>

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE

17.10.2017 Ekonomski fakultet

Prijave za projekat "Speak & sell"

DETALJNIJE

16.10.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore dio mreže ekonomskih fakulteta regiona

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Rektorat

Razmjena iskustava o efikasnom inovacionom ekosistemu

DETALJNIJE