Privredni razvoj

 


 •   Ekonomija

 • Privredni razvoj


  Semestar: 7
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 4+2+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Sa završetkom kursa ”Privredni razvoj” student: • Zna i razumije problematiku i pojmove privrednog rasta i privrednog razvoja, teorije privrednog razvoja, ciljeve, indikatore, faktore i strategije privrednog razvoja • Zna i razumije razvojnu politiku savremenih tržišnih privreda, razvojnu funkciju ključnih ekonomskih politika (monetarna, fiskalna, spoljnotrgovinska, ekološka, inovativna), kao i sistem makroekonomskog upravljanja i planiranja razvoja • Posjeduje znanje i razumijevanje razvoja privrede Crne Gore kroz razvojne periode i kritički analizira interna i eksterna ogrničenja savremenog prvirednog razvoja zemlje i regiona • Primjenjuje stečena znanja iz teorije i politike privrednog razvoja na analizu modela razvoja i razvojne politike u Crnoj Gori • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa evropskih integracija Crne Gore kao okvira vođenja razvojne politike; razumije značaj prilagođavanja makroekonomskog upravljanja modelu nadnacionalne koordinacije ekonomskih politika kakav funkcioniše u EU; • Razumije proces i razloge pristupanja EU i kritički pristupa posmatranju promjena u tom procesu u odnosu na razvojnu performansu privrede (prednosti i troškovi integracija u makrosistem EU); • Umije dа koristi stručnu literаturu iz oblаsti privrednog razvoja i evropskih integracija,, korektno interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа kroz pisanje seminara, eseja i debatu;

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurović Gordana4x1
102B+151S+73P


Muhadinović Milica
2x2
102B+151S+73P

Vijesti sa fakulteta   >>>

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE