Bankarstvo

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Utvrdi važnost finansijskog sistema i bankarskog podsistema, ukaže na kategorizaciju finansijskih institucija, definiše banku i bankarski sistem, ustanovi i opiše faze razvoja bankarstva, navede forme savremene bankarske firme. 2. Analizira načela bankarskog poslovanja, izračuna ključne stope uspješnosti poslovanja banke, objasni funkcije kapitala banke, raspravlja o normativnim aspektima bankarskog poslovanja, opiše ulogu banaka na finansijskim tržištima. 3. Obrazloži značaj i funkcije centralne banke, definiše primarni novac, novčanu masu i monetarni multiplikator, protumači proces kreditne multiplikacije, ukratko opiše instrumente i mjere monetarnog menadžmenta. 4. Definiše berze sa različitih aspekata, utvrdi poziciju banaka na berzama, ukratko opiše organizacione strukture u bankarstvu, ispituje osnovne motive za vlasničko/finansijsko restrukturiranje. 5. Navede potrebe za elektronskim prenosm sredstava, istakne potrebu za elektronskim novcem i platnm kartama, definiše bankarski marketing i raspravlja o marketinškom upravljačkom procesu, analizira međunarodno bankarstvo. 6. Kategoriše bankarske poslove prema bilansno-analitičkom kriterijumu, objašnjava poslove mobilizacije i plasiranja novčanih sredstava, analizira poslove čije je knjigovodstveno evidentiranje vanbilansno.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakić Slobodan2x1S
17S+21P


Šehović Damir
2x1S
17S+21P

Vijesti sa fakulteta   >>>

15.11.2017 Ekonomski fakultet

Održana konferencija "Podrška razvoju preduzetništva mladih"

DETALJNIJE

13.11.2017 Ekonomski fakultet

Preduzetništvo mladih u fokusu

DETALJNIJE

13.11.2017 Ekonomski fakultet

U susret međunarodnoj akreditaciji još jedno priznanje za Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

10.11.2017 Ekonomski fakultet

Obilježen UNESCO Svjetski dan nauke

DETALJNIJE

08.11.2017 Ekonomski fakultet

Niz aktivnosti povodom obilježavanja UNESCO Svjetskog dana nauke

DETALJNIJE

06.11.2017 Ekonomski fakultet

Hitno obavještenje za brucoše generacija 2017/2018

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE

16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE

15.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Profesori Bjelica i Popović na godišnjoj konferenciji HEPA Europe

DETALJNIJE

16.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana svečanost povodom Dana Fakulteta, 16.11.2017.

DETALJNIJE