Finansijska matematika na finansijskom tržištu

 


 •   Ekonomija, smjer Aktuarstvo

 • Finansijska matematika na finansijskom tržištu


  Semestar: 1
  ECTS: 7
  Status: O
  Fond: 2+0+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Imenuje i definiše osnovne pojmove na finansijskom tržištu. 2. Primijeni princip ekvivalencije i metode diskontovanja i prolongacije kod kratkoročnih i dugoročnih obveznica, akcija i ispitivanja rentabilnosti investicija. 3. Definiše efektivnu kamatnu stopu na depozite i kredite banaka i upoređuje je sa internom stopom prinosa u računskom smislu. 4. Uopštava diskontni faktor za slučaj promjenljive kamatne stope i primjenjuje ga u finansijama. 5. Definiše terminske ugovore i utvrdi njihove cijene. 6. Primijeni portfolio analizu i kreira različite modele u osiguranju. 7. Priprema verbalne i pisane prezentacije iz finansijske matematike na finansijskom tržištu.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kašćelan Vladimir1.5x1S
3S


Vujošević Saša0.5x1S
3S


Vijesti sa fakulteta   >>>

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE