Finansijska matematika na finansijskom tržištu

 


 •   Ekonomija, smjer Aktuarstvo

 • Finansijska matematika na finansijskom tržištu


  Semestar: 1
  ECTS: 7
  Status: O
  Fond: 2+0+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Imenuje i definiše osnovne pojmove na finansijskom tržištu. 2. Primijeni princip ekvivalencije i metode diskontovanja i prolongacije kod kratkoročnih i dugoročnih obveznica, akcija i ispitivanja rentabilnosti investicija. 3. Definiše efektivnu kamatnu stopu na depozite i kredite banaka i upoređuje je sa internom stopom prinosa u računskom smislu. 4. Uopštava diskontni faktor za slučaj promjenljive kamatne stope i primjenjuje ga u finansijama. 5. Definiše terminske ugovore i utvrdi njihove cijene. 6. Primijeni portfolio analizu i kreira različite modele u osiguranju. 7. Priprema verbalne i pisane prezentacije iz finansijske matematike na finansijskom tržištu.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kašćelan Vladimir1.5x1S
3S


Vujošević Saša0.5x1S
3S


Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE