Istraživanje marketinga


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita iz predmeta Marketing istraživanje očekuje se da će studenti moći: • opisati proces marketing istraživanja, koje vrste informacija ono može da pruži, i kako se koristi u upravljanju marketingom; • identifikovati i objasniti alternativne metode istraživanja i njihove relativne prednosti i slabosti; • identifikovati i opisati glavne metode prikupljanja podataka; • napisati izvještaj o sprovedenom marketing istraživanju i dati usmenu prezentaciju rezultata istraživanja; • napraviti dobre taktičke i strateške poslovne odluke zasnovane na pravilno protumačenim rezultatima marketinškog istraživanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Vesna2x1S
4S