Istraživanje marketinga

   • Ishodi učenja:
    Poslije položenog ispita iz predmeta Marketing istraživanje očekuje se da će studenti moći: • opisati proces marketing istraživanja, koje vrste informacija ono može da pruži, i kako se koristi u upravljanju marketingom; • identifikovati i objasniti alternativne metode istraživanja i njihove relativne prednosti i slabosti; • identifikovati i opisati glavne metode prikupljanja podataka; • napisati izvještaj o sprovedenom marketing istraživanju i dati usmenu prezentaciju rezultata istraživanja; • napraviti dobre taktičke i strateške poslovne odluke zasnovane na pravilno protumačenim rezultatima marketinškog istraživanja.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Vesna
4S


Vijesti sa fakulteta   >>>

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE

17.10.2017 Ekonomski fakultet

Prijave za projekat "Speak & sell"

DETALJNIJE

16.10.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore dio mreže ekonomskih fakulteta regiona

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Rektorat

Razmjena iskustava o efikasnom inovacionom ekosistemu

DETALJNIJE