Istraživanje marketinga

   • Ishodi učenja:
    Poslije položenog ispita iz predmeta Marketing istraživanje očekuje se da će studenti moći: • opisati proces marketing istraživanja, koje vrste informacija ono može da pruži, i kako se koristi u upravljanju marketingom; • identifikovati i objasniti alternativne metode istraživanja i njihove relativne prednosti i slabosti; • identifikovati i opisati glavne metode prikupljanja podataka; • napisati izvještaj o sprovedenom marketing istraživanju i dati usmenu prezentaciju rezultata istraživanja; • napraviti dobre taktičke i strateške poslovne odluke zasnovane na pravilno protumačenim rezultatima marketinškog istraživanja.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Vesna2x1S
4S


Vijesti sa fakulteta   >>>

08.03.2018 Ekonomski fakultet

Kompanija Neregelia organizuje predavanje "Marketing- razumijevanje potrošača"

DETALJNIJE

12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

06.03.2018 Ekonomski fakultet

Digitalna transformacija javne uprave - servisi u službi građana

DETALJNIJE

05.03.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija MMF-a posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostujuće predavanje potpredsjednika Vlade Republike Slovenije

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE