Sistemi poslovne inteligencije

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni koncept data warehouse-a (DW), utvrdi i ocijeni faze i metode razvoja DW-a u poslovnoj praksi 2. Definiše i objasni denormalizaciju i njenu ulogu u dimenzionalnom modeliranju podataka 3. Tumači i sastavlja relacioni dimenzionalni model podataka (zvjezdaste šeme) u poslovanju 4. Definiše, objasni i primijeni dimenzionalnu analizu podataka(OLAP-a) i OLAP tehnike 5. Definiše i objasni pojam Data Mining-a (DM), DM funkcije, metode i njihove primjene u poslovanju 6. Definiše, povezuje i generiše osnovne procese u DM alatu 7. Primjenjuje DM alat i pomoću njega generiše i tumači prediktivne modele u poslovanju

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kašćelan Ljiljana2x1


Vijesti sa fakulteta   >>>

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE

17.10.2017 Ekonomski fakultet

Prijave za projekat "Speak & sell"

DETALJNIJE

16.10.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore dio mreže ekonomskih fakulteta regiona

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Rektorat

Razmjena iskustava o efikasnom inovacionom ekosistemu

DETALJNIJE