Sistemi poslovne inteligencije

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni koncept data warehouse-a (DW), utvrdi i ocijeni faze i metode razvoja DW-a u poslovnoj praksi 2. Definiše i objasni denormalizaciju i njenu ulogu u dimenzionalnom modeliranju podataka 3. Tumači i sastavlja relacioni dimenzionalni model podataka (zvjezdaste šeme) u poslovanju 4. Definiše, objasni i primijeni dimenzionalnu analizu podataka(OLAP-a) i OLAP tehnike 5. Definiše i objasni pojam Data Mining-a (DM), DM funkcije, metode i njihove primjene u poslovanju 6. Definiše, povezuje i generiše osnovne procese u DM alatu 7. Primjenjuje DM alat i pomoću njega generiše i tumači prediktivne modele u poslovanju

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kašćelan Ljiljana2x1


Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE