Klinika građansko-procesnog prava

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: razumije kliničko pravno obarazovanje; upozna se sa kliničkim pravnim obrazovanjem u USA kao i u našem okruženju; razumije program externship learning from practice; razvije kritičko rasuđivanje i mišljenje kroz primjenu programa rada sa živim klijentima; primijeni stečeno teorijsko saznanje u simulacijama pisanja podnesaka kao što su tužba, žalba i presuda; opiše prvostepeni postupask i simulira ga kroz iskustvo stečeno provođenjem mjesec dana na praksi u osnovnom sudu; pravilno napiše pojedine podneske naučene kroz rad sa poznatim praktičarima iz Vrhovnog suda Crne Gore; izabere i pravilno primijeni odgovarajuću pravnu normu radi razrješavanja određenog procesnog problema; analizira konkretne predmete naučene preko prakse sa poznatim advokatima; kritički se odnosi prema postoječim rješenjima u teoriji i praksi u našem pravu; pripremi se za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đuričin Biljana3x1
16B+14S


Korać Velibor
2x1
16B+14S

Vijesti sa fakulteta   >>>

16.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

14.05.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na praktičnoj nastavi u Forenzičkom centru

DETALJNIJE

11.05.2018 Pravni fakultet

Studijska posjeta Regent Univerzitetu u Londonu

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Svečana akademija povodom 130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog Zakonika za Knjaževinu Crnu Goru

DETALJNIJE

04.05.2018 Pravni fakultet

Ministar prosvjete dr Damir Šehović u radnoj posjeti na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

23.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje slavi deceniju rada 5. juna  

DETALJNIJE


24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

23.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE