Klinika građansko-procesnog prava

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: razumije kliničko pravno obarazovanje; upozna se sa kliničkim pravnim obrazovanjem u USA kao i u našem okruženju; razumije program externship learning from practice; razvije kritičko rasuđivanje i mišljenje kroz primjenu programa rada sa živim klijentima; primijeni stečeno teorijsko saznanje u simulacijama pisanja podnesaka kao što su tužba, žalba i presuda; opiše prvostepeni postupask i simulira ga kroz iskustvo stečeno provođenjem mjesec dana na praksi u osnovnom sudu; pravilno napiše pojedine podneske naučene kroz rad sa poznatim praktičarima iz Vrhovnog suda Crne Gore; izabere i pravilno primijeni odgovarajuću pravnu normu radi razrješavanja određenog procesnog problema; analizira konkretne predmete naučene preko prakse sa poznatim advokatima; kritički se odnosi prema postoječim rješenjima u teoriji i praksi u našem pravu; pripremi se za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đuričin Biljana3x1
16B+14S
2x1
16B+14S

Vijesti sa fakulteta   >>>

20.02.2018 Pravni fakultet

Sjajan uspjeh studenata Pravnog Fakulteta na pre-moot takmičenju u Rimu

DETALJNIJE

19.02.2018 Pravni fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa UNHCR

DETALJNIJE

19.02.2018 Pravni fakultet

Održana komemoracija povodom smrti prof. dr Ljubomira Sekulića

DETALJNIJE

14.02.2018 Pravni fakultet

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Zoran Pažin održao predavanje na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE

12.02.2018 Pravni fakultet

Slobodan pristup pravnoj literaturi američkog izdavača "WILEY“

DETALJNIJE

09.02.2018 Pravni fakultet

Dnevna prisutnost studenata

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

21.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Naši studenti na Fakultetu likovnih umjetnosti u Portugalu

DETALJNIJE

21.02.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Studenti donirali grafike na Međunarodni dan djece oboljele od karcinoma

DETALJNIJE