Vladan Radulović

 


  Vladan Radulović


  Šifra: 130518
  Prezime i ime: Vladan Radulović
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Radulović Vladan

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 1.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 20.284
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
4 Osnove Elektroenergetike2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
5 Elektrane3x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Elektroenergetski vodovi i postrojenja (Projekat II)0.5x11.5x(3B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Visokonaponska razvodna postrojenja3x11x11x(3B+1S)
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
7 Tehnika visokog napona3x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
8 Energetika i ekologija3x10.5x1
Elektrotehnički fakultet Magistarske
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
3 Prenaponi i koordinacija izolacije3x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
2 Kompjuterska grafika0.66x10.66x2
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
3 Brodska električna postrojenja2x12x(1B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
3 Kompjuterska grafika (CAD)1x1S0.66x2S
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
3 MATLAB2x1S
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
4 Brodski električni uređaji2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
6 Upravljanje relacionim bazama podataka- ACCESS1x2S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radulovic, V. & Miljanic, Z.The requirements for efficient overvoltage protection of electronic devices in low-voltage power systemsTehnicki vjesnik - Technical gazette
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radulovic, V., Mujovic, S. & Miljanic, Z.Effects of Different Combination Wave Generator Design on Surge Protective Devices Characteristics in Cascade Protection SystemsIEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Ðukanović, S., Radulović, V. & Katić, V.Multi-Parameter Mathematical Model for Determination of PC Cluster Total Harmonic Distortion Input CurrentCOMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radulovic, V., Mujovic, S. & Miljanic, Z. Characteristics of Overvoltage Protection with Cascade Application of Surge Protective Devices in Low-Voltage AC Power CircuitsAdvances in Electrical and Computer Engineering
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Đukanović, S., Radulović, V., Katić, V. & Rašović, M.Least squares modeling of voltage harmonic distortion due to PC cluster operationAdvances in Electrical and Computer Engineering
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Katić V., Mujović S., Radulović V., & Radović, J.The Impact of the Load Side Parameters on PC Cluster’s Harmonics EmissionAdvances in Electrical and Computer Engineering
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radulović, V. & Škuletić, S.Influence of Combination Wave Generator's Current Undershoot on Overvoltage Protective CharacteristicsIEEE Transactions on Power Delivery
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE