Luka Lazović

 


  Luka Lazović


  Šifra: 135051
  Prezime i ime: Luka Lazović
  Titula: mr
  Zvanje: saradnik u nastavi mr
  Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Lazović Luka

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 17.420
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
1 Osnovi elektrotehnike11
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
2 Osnove Elektrotehnike II2x11x10
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
4 Elektrotehnika i elektronika2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
4 Elektrotehnika i elektronika2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
4 Elektrotehnika sa elektronikom2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
5 Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)1x(3B+3S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
5 Elektromagnetika (ea)1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
5 Elektromagnetika (etr)1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
7 Mikrotalasna tehnika1x10.5x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
7 Nelinearna kola1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
7 Prostiranje i zračenje EMT1x10.5x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
8 Mikrotalasna kola1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
8 Mikrotalasna mjerenja1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika
8 Mikrotalasne antene1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Primijenjeno računarstvo
1 Teorija informacija i kodova1x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A., Lazović, L & Rubežić, V.Radiation pattern synthesis using a Chaotic beamforming algorithmCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A, Lazović, L & Rubežić, V.Adaptive array beamforming using a Chaotic beamforming algorithmInternational Journal of Antennas and Propagation
2013SCOPUS
Lazovic, L. & Jovanovic, A.Comparative performance study of DOA algorithm applied on linear antenna array in smart antenna systemsProc. of 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2013
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE