Sanja Vlahović

 


  Sanja Vlahović


  Šifra: 300104
  Prezime i ime: Sanja Vlahović
  Titula: mr
  Zvanje: saradnik u nastavi mr
  Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Vlahović Sanja ARH

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Svetislav Popovic, Sanja Vlahović, Nikolai Vatin The Role of Water in Citz Center, through Lokation of ,,Rakitje,, Procedia Engineering
Vijesti sa fakulteta   >>>


22.05.2018 Arhitektonski fakultet

Prof.dr Rifat Alihodžić na METU Univerzitetu u Ankari

DETALJNIJE

15.05.2018 Arhitektonski fakultet

Donijet Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija

DETALJNIJE

08.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspješno realizovano više aktivnosti Arhitektonskog fakulteta na sajmu SPACE

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE