Ekonomija

 

 
Slide1 background

Ekonomski fakultet - Najstarija visokoškolska institucija u Crnoj Gori

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

25.05.2018 Ekonomija-Menadžment u saobraćaju
Nova objava - 25.05.2018 00:16. >>>

24.05.2018 Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 24.05.2018 23:39. >>>

24.05.2018 Ekonomija-Revizija i kontrola
Rezultati nakon popravnog testa. >>>

24.05.2018 Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija
Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije. >>>

24.05.2018 Ekonomija, smjer Finansije-Fiskalna ekonomija
Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije. >>>

24.05.2018 Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Teorija i modeli odlučivanja
Popravni rok za kolokvijum . >>>

24.05.2018 Ekonomija-Finansijska matematika
Raspored održavanja završnog ispita iz Finansijske matematike. >>>

24.05.2018 Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tehnologija i inovacije
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

24.05.2018 Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo
Završni ispit - termin polaganja. >>>

24.05.2018 Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tržište rada
Promjena termina ispita. >>>

24.05.2018 Ekonomija-Privredni sistem
Termini prezentacija. >>>

24.05.2018 Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Preduzetništvo
Rezultati nakon popravnih kolokvijuma - 24.05.2018 11:30. >>>

24.05.2018 Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja
Rezultati nakon popravnih kolokvijuma - 24.05.2018 11:26. >>>

24.05.2018 Ekonomija-Analiza poslovanja
Rezultati nakon predroka (W&T). >>>

23.05.2018 Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Softverski alati
TEST. >>>

23.05.2018 Ekonomija-Monetarna ekonomija
Rezultati II kolokvijuma . >>>

23.05.2018 Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Preduzetničke finansije
Rezultati - seminarski rad. >>>

23.05.2018 Ekonomija-Razvoj ekonomske misli
ČAS VJEŽBI - petak 25.05. - ESEJ. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Ekonomija4+4+09O    
Ekonomija 1 Matematika4+4+010O    
Ekonomija 1 Pravo3+2+06O    
Ekonomija 1 Sociologija3+2+05O    
Ekonomija 2 Ruski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Italijanski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Francuski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Biznis2+1+04O    
Ekonomija 2 Ekonomija firme4+4+09O    
Ekonomija 2 Fizika i filozofija2+0+04I    
Ekonomija 2 Informatička ekonomija2+0+04I    
Ekonomija 2 Konstitucionalna ekonomija2+0+04I    
Ekonomija 2 Opšta teorija politike2+0+04I    
Ekonomija 2 Osnovi ljudskih prava2+0+04I    
Ekonomija 2 Statistika4+4+010O    
Ekonomija 2 Engleski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Teorija izbora i izborni sistemi2+0+04I    
Ekonomija 2 Njemački jezik III2+2+03I    
Ekonomija 3 Informatika2+2+05O    
Ekonomija 3 Mikroekonomija4+2+07O    
Ekonomija 3 Ruski jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Računovodstvo3+4+09O    
Ekonomija 3 Engleski jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Francuski jezik IV stepen2+2+04I    
Ekonomija 3 Italijanski jezik IV stepen2+2+04I    
Ekonomija 3 Njemački jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Menadžment2+2+05O    
Ekonomija 4 Finansijska matematika2+2+05O    
Ekonomija 4 Ruski jezik (V stepen)2+2+04I    
Ekonomija 4 Poslovne baze podataka2+0+02I    
Ekonomija 4 Francuski jezik V stepen2+2+04I    
Ekonomija 4 Italijanski jezik V stepen2+2+04I    
Ekonomija 4 Njemački jezik (V stepen)2+2+04I    
Ekonomija 4 Statistička analiza vremenskih serija2+0+02I    
Ekonomija 4 Etika2+0+02I    
Ekonomija 4 Informacioni sistemi2+2+05O    
Ekonomija 4 Menadžment u saobraćaju2+0+02I    
Ekonomija 4 Menadžment u turizmu2+0+02I    
Ekonomija 4 Privredni sistem4+2+07O    
Ekonomija 4 Razvoj ekonomske misli4+2+07O    
Ekonomija 4 Engleski jezik (V stepen)2+2+04O    
Ekonomija 4 Teorije vjerovatnoće i primjene u ekonomiji2+0+02I    
Ekonomija 4 Trgovinski menadžment2+0+02I    
Ekonomija 5 Ekonomska statistika4+4+09O    
Ekonomija 5 Marketing4+2+07O    
Ekonomija 5 Ruski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Operaciona istraživanja4+4+010O    
Ekonomija 5 Engleski jezik (struke)2+2+04O    
Ekonomija 5 Njemački jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Francuski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Italijanski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 6 Italijanski jezik2+0+02I    
Ekonomija 6 Monetarna ekonomija4+2+07O    
Ekonomija 6 Revizija i kontrola2+0+02I    
Ekonomija 6 Mikroekonomska analiza2+0+02I    
Ekonomija 6 Sistemi poslovne inteligencije2+0+02I    
Ekonomija 6 Osnovi osiguranja2+0+02I    
Ekonomija 6 Analiza poslovanja4+4+010O    
Ekonomija 6 Fizika i filozofija II2+0+02I    
Ekonomija 6 Budžetiranje kapitala2+0+02I    
Ekonomija 6 Demografska analiza2+0+02I    
Ekonomija 6 Ekološka ekonomija2+0+02I    
Ekonomija 6 Ekonomska filozofija2+0+02I    
Ekonomija 6 Uvod u ekonomiju Evropske unije2+0+02I    
Ekonomija 6 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta2+0+02I    
Ekonomija 6 Mikroekonomija u osiguranju2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli optimizacije u transportu2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli rasta i tehnički progres2+0+02I    
Ekonomija 6 Monetarna statistika2+0+02I    
Ekonomija 6 Održivi razvoj2+0+02I    
Ekonomija 6 Organizaciono ponašanje4+2+07O    
Ekonomija 6 Partnerski marketing2+0+02I    
Ekonomija 6 Politički marketing2+0+02I    
Ekonomija 6 Poreski sistem i poreska politika2+0+02I    
Ekonomija 6 Primijenjena analiza tražnje2+0+02I    
Ekonomija 6 Psihologija2+0+02I    
Ekonomija 6 Regionalna ekonomija2+0+02I    
Ekonomija 6 Engleski jezik2+0+02I    
Ekonomija 6 Transformacija organizacije2+0+02I    
Ekonomija 6 Upravljanje proizvodnjom2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli dinamike troškova2+0+02I    
Ekonomija 6 Osnovi teorije igara2+0+02I    
Ekonomija 6 Računovodstveni IS2+0+02i    
Ekonomija 7 Ekonometrija2+2+05O    
Ekonomija 7 Finansijski menadžment2+2+05O    
Ekonomija 7 Međunarodna ekonomija4+2+07O    
Ekonomija 7 Principi strategijskog upravljanja4+2+07O    
Ekonomija 7 Privredni razvoj4+2+06O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Makroekonomija za preduzetnike4+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Preduzetničke finansije2+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Preduzetništvo4+4+06O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Tehnologija i inovacije2+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Tržište rada2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Analiza berzanskog poslovanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Bankarski menadžment4+2+06O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Portfolio menadžment2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Rizik i osiguranje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Fiskalna ekonomija2+2+04O   D
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Menadžment ljudskim resursima2+2+04O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Menadžment malih i srednjih preduzeća2+2+04O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Razvoj organizacije4+1+05O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Strategijski menadžment4+1+05O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Upravljački informacioni sistemi2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Globalizacija svjetske privrede4+2+06O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Međunarodna finansijska tržišta2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Menadžment međunarodnog poslovanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Ugovori u međunarodnom poslovanju2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Međunarodni marketing2+2+04O   D
Ekonomija, smjer Marketing 8 Marketing menadžment malog biznisa2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Marketing usluga2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Međunarodni marketing2+2+04VP    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Razumijevanje potrošača2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Strategijski marketing4+2+06O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Metodi za ekonomske analize2+2+06O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Primijenjena ekonometrija2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Teorija i modeli odlučivanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Portfolio analiza2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Internet tehnologije i e-poslovanje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Baze podataka2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Elektronsko poslovanje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Modeli odlučivanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Projektovanje informacionih sistema4+2+06O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Softverski alati2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Teorija i analiza ekonomske politike2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Ekonomija rada i socijalna politika2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Ekonomija javnog sektora2+2+06O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Fiskalna ekonomija2+2+04VP    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Komparativno poresko pravo2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Budžetsko računovodstvo2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Korporativna analiza i kontrola2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Napredno finansijsko izvještavanje2+2+05O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Računovodstvo finansijskih institucija2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Računovodstvo troškova2+2+05O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Ekonomija EU4+2+06O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Politika proširenja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Koheziona politika i strukturni fondovi EU2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Makrosistem EU2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Zajedničko tržište i politika konkurencije EU2+2+04O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Ekonomski fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE
18.05.2018 Ekonomski fakultet

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

18.05.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija iz Skadra posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE
09.05.2018 Ekonomski fakultet

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE

08.05.2018 Ekonomski fakultet

Program stažiranja na Montenegroberzi AD

DETALJNIJE
07.05.2018 Ekonomski fakultet

SPORTSKA TRIBINA - "NEMA NAZAD SAMO NADRIJED"

DETALJNIJE

05.05.2018 Ekonomski fakultet

5 th SCF International Conference on “Social and Economic Impacts of Globalization” and "Future of European Union"

DETALJNIJE
03.05.2018 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet potpisao sporazum o saradnji sa Komercijalnom bankom AD Budva

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE
24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE
24.05.2018 SIMPED

Počinje Prvi međunarodni simpozijum iz oblasti muzičke pedagogije

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE
23.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za doktorska istraživanja

DETALJNIJE