Ekonomija

 


 • Ekonomija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Po završetku studija, student će biti osposobljen da: - Analizira i praktično primjenjuje osnovne principe ekonomske nauke - Razumije i analizira osnovne ekonomske modele - Razumije zakonitosti ponude i tražnje na tržištu roba i faktora proizovdnje - Pokaže da je upoznat sa osnovnim elementima ekonomije - Tumači fundamentalne indikatore makroekonomskog okruženja
Obavještenja rukovodioca   >>>

29.12.2017 Ekonomija
Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine. >>>

17.10.2017 Ekonomija
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA. >>>

29.09.2017 Ekonomija
Poslovna informatika - obavjestenje za studente I godine 29.09.2017 12:46. >>>

24.04.2017 Ekonomija
Novi Nastavni plan i program Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. >>>
 
Slide1 background

Ekonomski fakultet - Najstarija visokoškolska institucija u Crnoj Gori

 
Obavještenja za predmete   >>>

19.01.2018 Ekonomija-Ekonomska statistika
Rezultati zavrsnog ispita. >>>

19.01.2018 Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija - rezultati zavrsnog ispita - 19.01.2018 13:52. >>>

19.01.2018 Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati zavrsnog ispita nakon pregleda radova. >>>

19.01.2018 Ekonomija-Marketing
Rezultati. >>>

17.01.2018 Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati zavrsnog ispita. >>>

15.01.2018 Ekonomija-Finansijski menadžment
Raspored polaganja zavrsnog ispita. >>>

15.01.2018 Ekonomija-Računovodstvo
rezultati sa redovnog zavrsnog ispita. >>>

12.01.2018 Ekonomija-Ekonomska statistika
Termin održavanja završnog ispita. >>>

12.01.2018 Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje. >>>

12.01.2018 Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje. >>>

12.01.2018 Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje. >>>

12.01.2018 Ekonomija-Međunarodna ekonomija
PoP test rezultati i organizacija ZI. >>>

11.01.2018 Ekonomija-Operaciona istraživanja
Operaciona istraziovanja-zavrsni ispit- 11.01.2018 12:02. >>>

10.01.2018 Ekonomija-Mikroekonomija
Raspored polaganja zavrsnog ispita - Mikroekonomija - 10.01.2018 13:01. >>>

10.01.2018 Ekonomija-Računovodstvo
termini zavrsnog ispita . >>>

09.01.2018 Ekonomija-Marketing
Završni ispit. >>>

09.01.2018 Ekonomija-Računovodstvo
rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

09.01.2018 Ekonomija-Računovodstvo
Spisak studenata za usmeni završni ispit. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Ekonomija4+4+09O    
Ekonomija 1 Matematika4+4+010O    
Ekonomija 1 Pravo3+2+06O    
Ekonomija 1 Sociologija3+2+05O    
Ekonomija 2 Ruski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Italijanski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Francuski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Biznis2+1+04O    
Ekonomija 2 Ekonomija firme4+4+09O    
Ekonomija 2 Fizika i filozofija2+0+04I    
Ekonomija 2 Informatička ekonomija2+0+04I    
Ekonomija 2 Konstitucionalna ekonomija2+0+04I    
Ekonomija 2 Opšta teorija politike2+0+04I    
Ekonomija 2 Osnovi ljudskih prava2+0+04I    
Ekonomija 2 Statistika4+4+010O    
Ekonomija 2 Engleski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Teorija izbora i izborni sistemi2+0+04I    
Ekonomija 2 Njemački jezik III2+2+03I    
Ekonomija 3 Informatika2+2+05O    
Ekonomija 3 Mikroekonomija4+2+07O    
Ekonomija 3 Ruski jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Računovodstvo3+4+09O    
Ekonomija 3 Engleski jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Francuski jezik IV stepen2+2+04I    
Ekonomija 3 Italijanski jezik IV stepen2+2+04I    
Ekonomija 3 Njemački jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Menadžment2+2+05O    
Ekonomija 4 Finansijska matematika2+2+05O    
Ekonomija 4 Ruski jezik (V stepen)2+2+04I    
Ekonomija 4 Poslovne baze podataka2+0+02I    
Ekonomija 4 Francuski jezik V stepen2+2+04I    
Ekonomija 4 Italijanski jezik V stepen2+2+04I    
Ekonomija 4 Njemački jezik (V stepen)2+2+04I    
Ekonomija 4 Statistička analiza vremenskih serija2+0+02I    
Ekonomija 4 Etika2+0+02I    
Ekonomija 4 Informacioni sistemi2+2+05O    
Ekonomija 4 Menadžment u saobraćaju2+0+02I    
Ekonomija 4 Menadžment u turizmu2+0+02I    
Ekonomija 4 Privredni sistem4+2+07O    
Ekonomija 4 Razvoj ekonomske misli4+2+07O    
Ekonomija 4 Engleski jezik (V stepen)2+2+04O    
Ekonomija 4 Teorije vjerovatnoće i primjene u ekonomiji2+0+02I    
Ekonomija 4 Trgovinski menadžment2+0+02I    
Ekonomija 5 Ekonomska statistika4+4+09O    
Ekonomija 5 Marketing4+2+07O    
Ekonomija 5 Ruski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Operaciona istraživanja4+4+010O    
Ekonomija 5 Engleski jezik (struke)2+2+04O    
Ekonomija 5 Njemački jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Francuski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Italijanski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 6 Italijanski jezik2+0+02I    
Ekonomija 6 Monetarna ekonomija4+2+07O    
Ekonomija 6 Revizija i kontrola2+0+02I    
Ekonomija 6 Mikroekonomska analiza2+0+02I    
Ekonomija 6 Sistemi poslovne inteligencije2+0+02I    
Ekonomija 6 Osnovi osiguranja2+0+02I    
Ekonomija 6 Analiza poslovanja4+4+010O    
Ekonomija 6 Fizika i filozofija II2+0+02I    
Ekonomija 6 Budžetiranje kapitala2+0+02I    
Ekonomija 6 Demografska analiza2+0+02I    
Ekonomija 6 Ekološka ekonomija2+0+02I    
Ekonomija 6 Ekonomska filozofija2+0+02I    
Ekonomija 6 Uvod u ekonomiju Evropske unije2+0+02I    
Ekonomija 6 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta2+0+02I    
Ekonomija 6 Mikroekonomija u osiguranju2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli optimizacije u transportu2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli rasta i tehnički progres2+0+02I    
Ekonomija 6 Monetarna statistika2+0+02I    
Ekonomija 6 Održivi razvoj2+0+02I    
Ekonomija 6 Organizaciono ponašanje4+2+07O    
Ekonomija 6 Partnerski marketing2+0+02I    
Ekonomija 6 Politički marketing2+0+02I    
Ekonomija 6 Poreski sistem i poreska politika2+0+02I    
Ekonomija 6 Primijenjena analiza tražnje2+0+02I    
Ekonomija 6 Psihologija2+0+02I    
Ekonomija 6 Regionalna ekonomija2+0+02I    
Ekonomija 6 Engleski jezik2+0+02I    
Ekonomija 6 Transformacija organizacije2+0+02I    
Ekonomija 6 Upravljanje proizvodnjom2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli dinamike troškova2+0+02I    
Ekonomija 6 Osnovi teorije igara2+0+02I    
Ekonomija 6 Računovodstveni IS2+0+02i    
Ekonomija 7 Ekonometrija2+2+05O    
Ekonomija 7 Finansijski menadžment2+2+05O    
Ekonomija 7 Međunarodna ekonomija4+2+07O    
Ekonomija 7 Principi strategijskog upravljanja4+2+07O    
Ekonomija 7 Privredni razvoj4+2+06O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Makroekonomija za preduzetnike4+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Preduzetničke finansije2+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Preduzetništvo4+4+06O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Tehnologija i inovacije2+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Tržište rada2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Analiza berzanskog poslovanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Bankarski menadžment4+2+06O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Portfolio menadžment2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Rizik i osiguranje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Fiskalna ekonomija2+2+04O   D
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Menadžment ljudskim resursima2+2+04O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Menadžment malih i srednjih preduzeća2+2+04O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Razvoj organizacije4+1+05O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Strategijski menadžment4+1+05O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Upravljački informacioni sistemi2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Globalizacija svjetske privrede4+2+06O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Međunarodna finansijska tržišta2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Menadžment međunarodnog poslovanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Ugovori u međunarodnom poslovanju2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Međunarodni marketing2+2+04O   D
Ekonomija, smjer Marketing 8 Marketing menadžment malog biznisa2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Marketing usluga2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Međunarodni marketing2+2+04VP    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Razumijevanje potrošača2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Strategijski marketing4+2+06O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Metodi za ekonomske analize2+2+06O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Primijenjena ekonometrija2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Teorija i modeli odlučivanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Portfolio analiza2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Internet tehnologije i e-poslovanje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Baze podataka2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Elektronsko poslovanje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Modeli odlučivanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Projektovanje informacionih sistema4+2+06O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Softverski alati2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Teorija i analiza ekonomske politike2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Ekonomija rada i socijalna politika2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Ekonomija javnog sektora2+2+06O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Fiskalna ekonomija2+2+04VP    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Komparativno poresko pravo2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Budžetsko računovodstvo2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Korporativna analiza i kontrola2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Napredno finansijsko izvještavanje2+2+05O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Računovodstvo finansijskih institucija2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Računovodstvo troškova2+2+05O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Ekonomija EU4+2+06O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Politika proširenja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Koheziona politika i strukturni fondovi EU2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Makrosistem EU2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Zajedničko tržište i politika konkurencije EU2+2+04O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE
29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE

14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE
13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE
11.12.2017 Ekonomski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banja Luci

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE