Ekonomija

 


 • Ekonomija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Dragašević Zdenka, docent
 • Ishodi učenja:
  Po završetku studija, student će biti osposobljen da: - Analizira i praktično primjenjuje osnovne principe ekonomske nauke - Razumije i analizira osnovne ekonomske modele - Razumije zakonitosti ponude i tražnje na tržištu roba i faktora proizovdnje - Pokaže da je upoznat sa osnovnim elementima ekonomije - Tumači fundamentalne indikatore makroekonomskog okruženja
Obavještenja rukovodioca   >>>

17.10.2017 Ekonomija
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA. >>>

29.09.2017 Ekonomija
Poslovna informatika - obavjestenje za studente I godine 29.09.2017 12:46. >>>

24.04.2017 Ekonomija
Novi Nastavni plan i program Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. >>>
 
Slide1 background

Ekonomski fakultet - Najstarija visokoškolska institucija u Crnoj Gori

 
Obavještenja za predmete   >>>

24.10.2017 Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 24.10.2017.godine. >>>

24.10.2017 Ekonomija-Računovodstvo
Rapored praktične nastave-RAČUNOVODSTVO. >>>

24.10.2017 Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj - vjezbe. >>>

23.10.2017 Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 23.10.2017 21:54. >>>

22.10.2017 Ekonomija-Informatika
Obavještenje za vježbe - 22.10.2017 20:21. >>>

21.10.2017 Ekonomija-Informatika
Aktivnost - grupe, teme i termini prezentacija - 21.10.2017 19:04. >>>

20.10.2017 Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 20.10.2017 18:03. >>>

20.10.2017 Ekonomija-Mikroekonomija
Materijal sa vjezbi - 20.10.2017 10:49. >>>

20.10.2017 Ekonomija-Ekonomska statistika
EKONOMSKA STATISTIKA. >>>

19.10.2017 Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj, PPT 8 - 19.10.2017 05:25. >>>

18.10.2017 Ekonomija-Pravo
Raspored održavanja praktične nastave. >>>

18.10.2017 Ekonomija-Računovodstvo
V PREDAVANJE. >>>

18.10.2017 Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 18.10.2017.godine. >>>

18.10.2017 Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 18.10.2017 10:47. >>>

17.10.2017 Ekonomija-Međunarodna ekonomija
Nova objava - 17.10.2017 13:46. >>>

17.10.2017 Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 17.10.2017.godine. >>>

17.10.2017 Ekonomija-Privredni razvoj
Izmjena termina vjezbi iz Privrednog razvoja. >>>

17.10.2017 Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika- posljednji ispit. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Ekonomija4+4+09O    
Ekonomija 1 Matematika4+4+010O    
Ekonomija 1 Pravo3+2+06O    
Ekonomija 1 Sociologija3+2+05O    
Ekonomija 2 Ruski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Italijanski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Francuski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Biznis2+1+04O    
Ekonomija 2 Ekonomija firme4+4+09O    
Ekonomija 2 Fizika i filozofija2+0+04I    
Ekonomija 2 Informatička ekonomija2+0+04I    
Ekonomija 2 Konstitucionalna ekonomija2+0+04I    
Ekonomija 2 Opšta teorija politike2+0+04I    
Ekonomija 2 Osnovi ljudskih prava2+0+04I    
Ekonomija 2 Statistika4+4+010O    
Ekonomija 2 Engleski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Teorija izbora i izborni sistemi2+0+04I    
Ekonomija 2 Njemački jezik III2+2+03I    
Ekonomija 3 Informatika2+2+05O    
Ekonomija 3 Mikroekonomija4+2+07O    
Ekonomija 3 Ruski jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Računovodstvo3+4+09O    
Ekonomija 3 Engleski jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Francuski jezik IV stepen2+2+04I    
Ekonomija 3 Italijanski jezik IV stepen2+2+04I    
Ekonomija 3 Njemački jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Menadžment2+2+05O    
Ekonomija 4 Finansijska matematika2+2+05O    
Ekonomija 4 Ruski jezik (V stepen)2+2+04I    
Ekonomija 4 Poslovne baze podataka2+0+02I    
Ekonomija 4 Francuski jezik V stepen2+2+04I    
Ekonomija 4 Italijanski jezik V stepen2+2+04I    
Ekonomija 4 Njemački jezik (V stepen)2+2+04I    
Ekonomija 4 Statistička analiza vremenskih serija2+0+02I    
Ekonomija 4 Etika2+0+02I    
Ekonomija 4 Informacioni sistemi2+2+05O    
Ekonomija 4 Menadžment u saobraćaju2+0+02I    
Ekonomija 4 Menadžment u turizmu2+0+02I    
Ekonomija 4 Privredni sistem4+2+07O    
Ekonomija 4 Razvoj ekonomske misli4+2+07O    
Ekonomija 4 Engleski jezik (V stepen)2+2+04O    
Ekonomija 4 Teorije vjerovatnoće i primjene u ekonomiji2+0+02I    
Ekonomija 4 Trgovinski menadžment2+0+02I    
Ekonomija 5 Ekonomska statistika4+4+09O    
Ekonomija 5 Marketing4+2+07O    
Ekonomija 5 Ruski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Operaciona istraživanja4+4+010O    
Ekonomija 5 Engleski jezik (struke)2+2+04O    
Ekonomija 5 Njemački jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Francuski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Italijanski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 6 Monetarna ekonomija4+2+07O    
Ekonomija 6 Revizija i kontrola2+0+02I    
Ekonomija 6 Mikroekonomska analiza2+0+02I    
Ekonomija 6 Sistemi poslovne inteligencije2+0+02I    
Ekonomija 6 Osnovi osiguranja2+0+02I    
Ekonomija 6 Analiza poslovanja4+4+010O    
Ekonomija 6 Fizika i filozofija II2+0+02I    
Ekonomija 6 Budžetiranje kapitala2+0+02I    
Ekonomija 6 Demografska analiza2+0+02I    
Ekonomija 6 Ekološka ekonomija2+0+02I    
Ekonomija 6 Ekonomska filozofija2+0+02I    
Ekonomija 6 Uvod u ekonomiju Evropske unije2+0+02I    
Ekonomija 6 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta2+0+02I    
Ekonomija 6 Mikroekonomija u osiguranju2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli optimizacije u transportu2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli rasta i tehnički progres2+0+02I    
Ekonomija 6 Monetarna statistika2+0+02I    
Ekonomija 6 Održivi razvoj2+0+02I    
Ekonomija 6 Organizaciono ponašanje4+2+07O    
Ekonomija 6 Partnerski marketing2+0+02I    
Ekonomija 6 Politički marketing2+0+02I    
Ekonomija 6 Poreski sistem i poreska politika2+0+02I    
Ekonomija 6 Primijenjena analiza tražnje2+0+02I    
Ekonomija 6 Psihologija2+0+02I    
Ekonomija 6 Regionalna ekonomija2+0+02I    
Ekonomija 6 Engleski jezik2+0+02I    
Ekonomija 6 Transformacija organizacije2+0+02I    
Ekonomija 6 Upravljanje proizvodnjom2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli dinamike troškova2+0+02I    
Ekonomija 6 Osnovi teorije igara2+0+02I    
Ekonomija 6 Računovodstveni IS2+0+02i    
Ekonomija 7 Ekonometrija2+2+05O    
Ekonomija 7 Finansijski menadžment2+2+05O    
Ekonomija 7 Međunarodna ekonomija4+2+07O    
Ekonomija 7 Principi strategijskog upravljanja4+2+07O    
Ekonomija 7 Privredni razvoj4+2+06O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Makroekonomija za preduzetnike4+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Preduzetničke finansije2+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Preduzetništvo4+4+06O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Tehnologija i inovacije2+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Tržište rada2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Analiza berzanskog poslovanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Bankarski menadžment4+2+06O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Portfolio menadžment2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Rizik i osiguranje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Fiskalna ekonomija2+2+04O   D
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Menadžment ljudskim resursima2+2+04O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Menadžment malih i srednjih preduzeća2+2+04O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Razvoj organizacije4+1+05O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Strategijski menadžment4+1+05O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Upravljački informacioni sistemi2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Globalizacija svjetske privrede4+2+06O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Međunarodna finansijska tržišta2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Menadžment međunarodnog poslovanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Ugovori u međunarodnom poslovanju2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Međunarodni marketing2+2+04O   D
Ekonomija, smjer Marketing 8 Marketing menadžment malog biznisa2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Marketing usluga2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Međunarodni marketing2+2+04VP    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Razumijevanje potrošača2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Strategijski marketing4+2+06O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Metodi za ekonomske analize2+2+06O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Primijenjena ekonometrija2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Teorija i modeli odlučivanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Portfolio analiza2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Internet tehnologije i e-poslovanje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Baze podataka2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Elektronsko poslovanje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Modeli odlučivanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Projektovanje informacionih sistema4+2+06O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Softverski alati2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Teorija i analiza ekonomske politike2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Ekonomija rada i socijalna politika2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Ekonomija javnog sektora2+2+06O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Fiskalna ekonomija2+2+04VP    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Komparativno poresko pravo2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Budžetsko računovodstvo2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Korporativna analiza i kontrola2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Napredno finansijsko izvještavanje2+2+05O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Računovodstvo finansijskih institucija2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Računovodstvo troškova2+2+05O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Ekonomija EU4+2+06O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Politika proširenja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Koheziona politika i strukturni fondovi EU2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Makrosistem EU2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Zajedničko tržište i politika konkurencije EU2+2+04O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE
24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE
23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE
20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE

17.10.2017 Ekonomski fakultet

Prijave za projekat "Speak & sell"

DETALJNIJE
16.10.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore dio mreže ekonomskih fakulteta regiona

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE
19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE
17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE
24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE
20.10.2017 Rektorat

Razmjena iskustava o efikasnom inovacionom ekosistemu

DETALJNIJE