Ekonomija

 

 
Slide1 background

Ekonomski fakultet - Najstarija visokoškolska institucija u Crnoj Gori

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

23.04.2018 Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Rezultati kolokvijuma. >>>

23.04.2018 Ekonomija, smjer Finansije-Rizik i osiguranje
Tarife osiguranja života. >>>

23.04.2018 Ekonomija-Finansijska matematika
Prezentacije 11-12. >>>

23.04.2018 Ekonomija-Finansijska matematika
Prezentacije 9-10. >>>

23.04.2018 Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Predlog termina za prezentacije istraživačkog rada. >>>

23.04.2018 Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

23.04.2018 Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora
Novi termini prezentacija. >>>

23.04.2018 Ekonomija, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
II kolokvijum - pomjeren termin. >>>

23.04.2018 Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora
. >>>

23.04.2018 Ekonomija-Informacioni sistemi
Promena termina gledanja radova. >>>

23.04.2018 Ekonomija-Informacioni sistemi
Termini vježbi, odlaganje. >>>

22.04.2018 Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo troškova
Obavjestenje . >>>

22.04.2018 Ekonomija-Analiza poslovanja
Obavjestenje . >>>

22.04.2018 Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Predaja korigovanih istraživačkih radova. >>>

22.04.2018 Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
Promjena termina vjezbi. >>>

22.04.2018 Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
Promjena termina vjezbi. >>>

22.04.2018 Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
Promjena termina vjezbi. >>>

21.04.2018 Ekonomija-Razvoj ekonomske misli
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Ekonomija 1 Ekonomija4+4+09O    
Ekonomija 1 Matematika4+4+010O    
Ekonomija 1 Pravo3+2+06O    
Ekonomija 1 Sociologija3+2+05O    
Ekonomija 2 Ruski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Italijanski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Francuski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Biznis2+1+04O    
Ekonomija 2 Ekonomija firme4+4+09O    
Ekonomija 2 Fizika i filozofija2+0+04I    
Ekonomija 2 Informatička ekonomija2+0+04I    
Ekonomija 2 Konstitucionalna ekonomija2+0+04I    
Ekonomija 2 Opšta teorija politike2+0+04I    
Ekonomija 2 Osnovi ljudskih prava2+0+04I    
Ekonomija 2 Statistika4+4+010O    
Ekonomija 2 Engleski jezik III stepen2+2+03I    
Ekonomija 2 Teorija izbora i izborni sistemi2+0+04I    
Ekonomija 2 Njemački jezik III2+2+03I    
Ekonomija 3 Informatika2+2+05O    
Ekonomija 3 Mikroekonomija4+2+07O    
Ekonomija 3 Ruski jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Računovodstvo3+4+09O    
Ekonomija 3 Engleski jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Francuski jezik IV stepen2+2+04I    
Ekonomija 3 Italijanski jezik IV stepen2+2+04I    
Ekonomija 3 Njemački jezik (IV stepen)2+2+04I    
Ekonomija 3 Menadžment2+2+05O    
Ekonomija 4 Finansijska matematika2+2+05O    
Ekonomija 4 Ruski jezik (V stepen)2+2+04I    
Ekonomija 4 Poslovne baze podataka2+0+02I    
Ekonomija 4 Francuski jezik V stepen2+2+04I    
Ekonomija 4 Italijanski jezik V stepen2+2+04I    
Ekonomija 4 Njemački jezik (V stepen)2+2+04I    
Ekonomija 4 Statistička analiza vremenskih serija2+0+02I    
Ekonomija 4 Etika2+0+02I    
Ekonomija 4 Informacioni sistemi2+2+05O    
Ekonomija 4 Menadžment u saobraćaju2+0+02I    
Ekonomija 4 Menadžment u turizmu2+0+02I    
Ekonomija 4 Privredni sistem4+2+07O    
Ekonomija 4 Razvoj ekonomske misli4+2+07O    
Ekonomija 4 Engleski jezik (V stepen)2+2+04O    
Ekonomija 4 Teorije vjerovatnoće i primjene u ekonomiji2+0+02I    
Ekonomija 4 Trgovinski menadžment2+0+02I    
Ekonomija 5 Ekonomska statistika4+4+09O    
Ekonomija 5 Marketing4+2+07O    
Ekonomija 5 Ruski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Operaciona istraživanja4+4+010O    
Ekonomija 5 Engleski jezik (struke)2+2+04O    
Ekonomija 5 Njemački jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Francuski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 5 Italijanski jezik (struke)2+2+04I    
Ekonomija 6 Italijanski jezik2+0+02I    
Ekonomija 6 Monetarna ekonomija4+2+07O    
Ekonomija 6 Revizija i kontrola2+0+02I    
Ekonomija 6 Mikroekonomska analiza2+0+02I    
Ekonomija 6 Sistemi poslovne inteligencije2+0+02I    
Ekonomija 6 Osnovi osiguranja2+0+02I    
Ekonomija 6 Analiza poslovanja4+4+010O    
Ekonomija 6 Fizika i filozofija II2+0+02I    
Ekonomija 6 Budžetiranje kapitala2+0+02I    
Ekonomija 6 Demografska analiza2+0+02I    
Ekonomija 6 Ekološka ekonomija2+0+02I    
Ekonomija 6 Ekonomska filozofija2+0+02I    
Ekonomija 6 Uvod u ekonomiju Evropske unije2+0+02I    
Ekonomija 6 Hartije od vrijednosti i terminska tržišta2+0+02I    
Ekonomija 6 Mikroekonomija u osiguranju2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli optimizacije u transportu2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli rasta i tehnički progres2+0+02I    
Ekonomija 6 Monetarna statistika2+0+02I    
Ekonomija 6 Održivi razvoj2+0+02I    
Ekonomija 6 Organizaciono ponašanje4+2+07O    
Ekonomija 6 Partnerski marketing2+0+02I    
Ekonomija 6 Politički marketing2+0+02I    
Ekonomija 6 Poreski sistem i poreska politika2+0+02I    
Ekonomija 6 Primijenjena analiza tražnje2+0+02I    
Ekonomija 6 Psihologija2+0+02I    
Ekonomija 6 Regionalna ekonomija2+0+02I    
Ekonomija 6 Engleski jezik2+0+02I    
Ekonomija 6 Transformacija organizacije2+0+02I    
Ekonomija 6 Upravljanje proizvodnjom2+0+02I    
Ekonomija 6 Modeli dinamike troškova2+0+02I    
Ekonomija 6 Osnovi teorije igara2+0+02I    
Ekonomija 6 Računovodstveni IS2+0+02i    
Ekonomija 7 Ekonometrija2+2+05O    
Ekonomija 7 Finansijski menadžment2+2+05O    
Ekonomija 7 Međunarodna ekonomija4+2+07O    
Ekonomija 7 Principi strategijskog upravljanja4+2+07O    
Ekonomija 7 Privredni razvoj4+2+06O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Makroekonomija za preduzetnike4+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Preduzetničke finansije2+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Preduzetništvo4+4+06O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Tehnologija i inovacije2+2+04O    
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis 8 Tržište rada2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Analiza berzanskog poslovanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Bankarski menadžment4+2+06O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Portfolio menadžment2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Rizik i osiguranje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Finansije 8 Fiskalna ekonomija2+2+04O   D
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Menadžment ljudskim resursima2+2+04O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Menadžment malih i srednjih preduzeća2+2+04O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Razvoj organizacije4+1+05O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Strategijski menadžment4+1+05O    
Ekonomija, smjer Menadžment 8 Upravljački informacioni sistemi2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Globalizacija svjetske privrede4+2+06O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Međunarodna finansijska tržišta2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Menadžment međunarodnog poslovanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Ugovori u međunarodnom poslovanju2+2+04O    
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis 8 Međunarodni marketing2+2+04O   D
Ekonomija, smjer Marketing 8 Marketing menadžment malog biznisa2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Marketing usluga2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Međunarodni marketing2+2+04VP    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Razumijevanje potrošača2+2+04O    
Ekonomija, smjer Marketing 8 Strategijski marketing4+2+06O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Metodi za ekonomske analize2+2+06O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Primijenjena ekonometrija2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Teorija i modeli odlučivanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Portfolio analiza2+2+04O    
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija 8 Internet tehnologije i e-poslovanje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Baze podataka2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Elektronsko poslovanje2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Modeli odlučivanja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Projektovanje informacionih sistema4+2+06O    
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi 8 Softverski alati2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Teorija i analiza ekonomske politike2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Ekonomija rada i socijalna politika2+2+04O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Ekonomija javnog sektora2+2+06O    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Fiskalna ekonomija2+2+04VP    
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora 8 Komparativno poresko pravo2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Budžetsko računovodstvo2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Korporativna analiza i kontrola2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Napredno finansijsko izvještavanje2+2+05O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Računovodstvo finansijskih institucija2+2+04O    
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija 8 Računovodstvo troškova2+2+05O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Ekonomija EU4+2+06O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Politika proširenja2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Koheziona politika i strukturni fondovi EU2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Makrosistem EU2+2+04O    
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije 8 Zajedničko tržište i politika konkurencije EU2+2+04O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE
17.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018

DETALJNIJE

12.04.2018 Ekonomski fakultet

Obavještenje o anketiranju studenata prve godine studija

DETALJNIJE
04.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Ekonomski fakultet

Završena prva Bank & Business Konferencija

DETALJNIJE
28.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostovanje predstavnika Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

DETALJNIJE

26.03.2018 Ekonomski fakultet

Biznis - gostujuće predavanje

DETALJNIJE
23.03.2018 Ekonomski fakultet

Kreiranje promocije za ciljne grupe potrošača

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE
03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE
23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE

20.04.2018 Filozofski fakultet

Promocija knjige doktora Dragutina Papovića “Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990“

DETALJNIJE
20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE