Vijeće   >>>

10.05.2018 Ekonomski fakultet
Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 10.05.2018.god. >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

26.05.2018 Menadžment Bijelo Polje

Spiskovi studenata koji su platili školarinu i stekli pravo da polažu završne ispite iz ljetnjeg semestra

DETALJNIJE

25.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta

Spiskovi studenata koji su platili školarinu i stekli pravo da polažu završne ispite iz ljetnjeg semestra

DETALJNIJE

Obavještenja za predmete   >>>

26.05.2018 Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo finansijskih institucija
Dodatni rok, RFI. >>>

26.05.2018 Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo finansijskih institucija
Popravni II kolokvijum, RFI. >>>

26.05.2018 Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Preduzetničke finansije
Drugi kolokvijum, Preduzetničke finansije. >>>

26.05.2018 Ekonomija, smjer Finansije-Rizik i osiguranje
Popravni kolokvijumi. >>>

26.05.2018 Ekonomija, smjer Finansije-Rizik i osiguranje
Rezultati II kolokvijuma, Rizik i osiguranje. >>>

25.05.2018 Ekonomija, smjer Marketing-Marketing usluga
Nova objava - 25.05.2018 19:48. >>>

25.05.2018 Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Baze podataka
Rezultati popravnog prvog i drugog kolokvijuma - 25.05.2018 15:53. >>>

25.05.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Poslovno odlučivanje
Rezultati popravnog kolokvijuma - 25.05.2018 14:59. >>>

25.05.2018 Ekonomija-Analiza poslovanja
Termin polaganja popravnih kolokvijuma . >>>

25.05.2018 Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
Termin završnog ispita . >>>

25.05.2018 Studije menadžmenta, smjer Marketing-Istraživanje marketinga
II kolokvijum. >>>

25.05.2018 Ekonomija-Monetarna statistika
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita odrzanog 25.05.2018.godine. >>>
Vijesti   >>>

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

23.05.2018 Ekonomski fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

18.05.2018 Ekonomski fakultet

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

18.05.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija iz Skadra posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

09.05.2018 Ekonomski fakultet

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE

08.05.2018 Ekonomski fakultet

Program stažiranja na Montenegroberzi AD

DETALJNIJE

07.05.2018 Ekonomski fakultet

SPORTSKA TRIBINA - "NEMA NAZAD SAMO NADRIJED"

DETALJNIJE

05.05.2018 Ekonomski fakultet

5 th SCF International Conference on “Social and Economic Impacts of Globalization” and "Future of European Union"

DETALJNIJE

03.05.2018 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet potpisao sporazum o saradnji sa Komercijalnom bankom AD Budva

DETALJNIJE

03.05.2018 Ekonomski fakultet

UPLATA ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE

26.04.2018 Ekonomski fakultet

Saopštenje: Najoštrije osuđujemo svaki vid plagijarizma u nauci

DETALJNIJE
Obavještenja   >>>

25.05.2018 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata koji su platili školarinu i stekli pravo da polažu završne ispite iz ljetnjeg semestra

DETALJNIJE

14.05.2018 Ekonomski fakultet
HITNO DA SE JAVE STUDENTSKOJ SLUŽBI OD 9 DO 16 H. >>>

27.04.2018 Ekonomski fakultet
Raspored zavrsnih i popravnih zavrsnih ispita za ljetnji semestar 2017-18 godine. >>>

19.04.2018 Ekonomski fakultet

Upis

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE