06.12.2017

Studenti Biotehničkog fakulteta spremni za sopstveni biznis


Biotehnički fakultet, kao najstarija naučnoistraživačka institucija u Crnoj Gori, u proteklih 80 godina, ostvario je izuzetna stručna i naučna dostignuća i bio inicijator i jedan od glavnih nosioca razvoja Crne Gore u u svim granama poljoprivrede. Dekan Biotehničkog fakulteta prof. dr Miomir Jovanović u razgovoru za web portal Univerziteta Crne Gore kaže da je ključna razlika između svršenog studenta Biotehničkog fakulteta u odnosu na njegove kolege sa drugih visokoškolskih ustanova prije svega u osposobljenost da započne sopstveni biznis. Sa dekanom Jovanovićem razgovarali smo o studentima Biotehničkog fakulteta, razvoju fakulteta kroz vrijeme, ali i o saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama.

UCG: Kažete da su studenti BTF-a spremni za biznis nakon studija. Koliko ih u tome podržava praksa na fakultetu?

JOVANOVIĆ: Naravno, osposboljeni su da započnu biznis i da primijene savremena znanja i tehnoloških dostignuća u procesu proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. U dosadašnjem periodu, studenti Biotehničkog fakulteta pohađali su nastavu na predmetima Stručna praksa, a reformisani programi podrazumjevaju da se na svakom predmetu izvodi najmanje 25 odsto praktične nastave. Studenti tokom praktične nastave mogu pratiti i realizaciju naučno istraživačkih i stručnih poslova koje realizuju naši profesori i saradnici. Permanentno se radilo na stvaranju kvalitetne infrastrukture za izvođenje nastave i za naučno istraživački rad. Imajući u vidu da smo u studijskoj 2017/2018. godini upisali prvu godinu studenata prema reformisanim programima, svakako da ćemo i dalje raditi na osavremenjavanju i proširivanju postojećih prostornih kapaciteta i nabavci savremenije laboratorijske opreme.

ImageUCG: Za izvođenje praktične nastave Fakultet raspolaže sa oglednim imanjem „Lješkopolje“, po kojem je prepoznat Fakultet. 

JOVANOVIĆ: Na oglednom imanju studenti imaju dobre uslove za sticanje praktičnih znanja i vještina. Čine ga 25 hektara vinograda, voćnjak, plastenici sa ratarskim i povrtlarskim kulturama, kao i podrum kapaciteta 300 hektolitara. Biotehnički fakultet ima i jednu od najbogatijih kolekcija domaćih, odomaćenih i introdukovanih sorti vinove loze na Balkanu (408 genotipova). Pored imanja u Podgorici, naš Fakultet raspolaže i staklenikom u Baru, gdje studenti mogu sticati znanja iz oblasti rasadničarske proizvodnje.

UCG: Ogledno imanje je, kako kažete, stručna i naučna bazu za razvoj svih oblasti poljoprivrede, posebno vinogradarstva i vinarstva. Koje su novine u dostignućima Fakulteta?  

JOVANOVIĆ: U oblasti vinogradarstva stvoreno je 20 novih priznatih sorti vinove loze, podignuti su kolekcioni zasadi različitih soti i podloga vinove loze. U oblasti vinarstva se radi na vinifikaciji  raznih sorti crvenih vina i na utvrđivanju najpovoljnijih tehnološih rješenja za dobijanje visokokvalitetnih vina. U okviru eksperimentalnog i naučnoistraživačkog rada se proizvode razni tipovi i stilovi vina, a za prodaju se proizvodi standardni tip vina Vranac i standardna lozova rakija. Vino Vranac Biotehničkog fakulteta se proizvodi od sopstvenog grožđa iz vinograda u Lješkopolju, koje pripada podgoričkom subregionu. Proizvodnja vina je zasnovana na dugogodišnjoj tradiciji uz primjenu naučnih principa.

UCG: Biotehnički fakultet učestvovao je u realizacji brojnih projekata koje su finansirala ministarstva poljoprivrede i nauke, kao i međunarodnih projekata u okviru EU FP7, Tempus, Cost, IPA i bilateralnih projekata sa fakultetima iz različitih zemalja - Austrije, Italije, Kine, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i dr.

JOVANOVIĆ: Biotehnički fakultet ima izvanrednu saradnju sa renomiranim međunarodnim naučnoistraživačkim institucijama, po kojoj je prepoznatljiv ne samo na Univerzitetu Crne Gore već i šire. Neke od partnerskih institucija su Univerzitet u Štutgartu, Federalna kancelarija za poljoprivredu i hranu iz Bona, Tehnički univerzitet u Sofiji, Univerzitet za prirodne resurse i prirodnih nauka u Beču, Tehnološki univerzitet u Bratislavi, Poljoprivredni univerzitet u Tirani, Politehnički univerzitet u Tirani, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet u Zenici, Banatski Univerzitet poljoprivrednih nauka i veterine „Rumunski Kralj Mihael I“ u Temišvaru, Centar ambijentalne agrikuture “G. Nicoli“ u Bolonji, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Naučni veterinarski institut u Novom Sadu, Švedski univerzitet poljoprivrednih nauka i mnogi drugi. Od brojnih projekata koje realizujemo istakli bi „Lovcen“  i „Katun“  na kojima je Biotehnički fakultet nosilac istraživanja, kao i BIO-ICT projekat, gdje učestvujemo kao partnerska institucija.

UCG: Naučnoistraživački rad na BTF ima dugu tradiciju koja seže još od 1937. godine. Možete li nam reći nešto o razvojnom putu fakulteta?

JOVANOVIĆ: Naučnoistraživački rad u  poljoprivredi Crne Gore utemeljen je 1937. godine kada je u Baru, odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, osnovana Državna ogledna stanica za južne kulture. Nakon Drugog svjetskog rata uslijedilo je formiranje novih institucija i obnova ranije postojećih: Zavoda za poljoprivredno istraživanje u Titogradu (1945), Zavoda za stočarstvo u Nikšiću i Zavoda za južne kulture i vinogradarstvo u Baru (1947), Stanica za ispitivanja zemljišta u Baru (1949), Dijagnostičko-veterinarska stanica u Titogradu (1950) i Stanica za voćarstvo u Bijelom Polju (1952). Objedinjavanjem tih institucija 1961. godine osnovan je Poljoprivredni institut. Pod tim nazivom funkcionisao je do 1997.godine kada uključivanjem sektora za šumarstvo u jedinstvenu naučnoistraživačku instituciju prerasta u Biotehnički institut. Pokretanjem studija poljoprivrede, školske 2005/2006. godine, institut prerasta u fakultet, a 2007. godine zvanično mijenja ime u Biotehnički fakultet. Biotehnički fakultet kao najstarija naučnoistraživačka institucija u Crnoj Gori, u proteklih 80 godina, ostvario je izuzetna stručna i naučna dostignuća i bio inicijator i jedan od glavnih nosioca razvoja Crne Gore u u svim granama poljoprivrede.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

15.05.2018 Biotehnički fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. GODINE

DETALJNIJE

03.05.2018 Biotehnički fakultet

Informator 2018/19. godine za buduće studente

DETALJNIJE

25.04.2018 Biotehnički fakultet

Predstavljeni studijski programi Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Antropometrijsko mjerenje studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Dan otvorenih vrata 24. april

DETALJNIJE

12.04.2018 Biotehnički fakultet

Studentkinja BTF-a Mirela Mekić ide na usavršavanje u Njemačku

DETALJNIJE

12.04.2018 Biotehnički fakultet

BTF domaćin 11. Međunarodnog naučnog studentskog simpozijuma IURS

DETALJNIJE

11.04.2018 Biotehnički fakultet

Studentska anketa za studijsku 2017/2018 godinu

DETALJNIJE

04.04.2018 Biotehnički fakultet

Mobilnost na BTF nezaboravno iskustvo

DETALJNIJE

30.03.2018 Biotehnički fakultet

Poziv za radionice za istraživače u oblasti molekularne biologije

DETALJNIJE