Projekti

Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
257 Bilaterala sa Makedonijom Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučnomliječne fermentacije na njihovo formiranje Raičević Danijela
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
256 Bilaterala sa Slovenijom Utvrđivanje statusa ekonomski značajnih vrsta tripsa (Thysanoptera) u južnom dijelu Crne Gore i Sloveniji Radonjić Sanja
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
255 Bilaterala sa Slovenijom Uticaj ampelotehničkih mjera na kvalitet i polifenolni sastav grožđa i vina iz Crne Gore i Slovenije Pajović-Šćepanović Radmila
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
254 Bilaterala sa Slovenijom Analiza diverziteta Jadranskih smokava (Ficus carica L.) i uspostavljanje referentne baze podataka upotrebom molekularnih markera Čizmović Miroslav
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
253 Bilaterala sa Slovenijom Prognoza i detekcija biljnih patogena na vinovoj lozi i voćarskim kulturama Latinović Jelena
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
252 Bilaterala sa Slovenijom Komparativne perspektive organske proizvodnje povrća u Crnoj Gori i Sloveniji Mirecki Nataša
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
251 Bilaterala sa Slovenijom Genetički diverzitet mtDNK slovenačkih i crnogorskih rasa ovaca Marković Božidarka
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
250 Bilaterala sa Slovenijom Uticaj vremenskih uslova i stresa suše na kvalitet i senzorska svojstva maslinovog ulja praćenjem primarnih metabolita fotosinteze (šećeri, šećerni alkoholi) i sekundarnih metabolita (fenolna jedinjenja) Adakalić Mirjana
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
249 LifeADA Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region Latinović Nedeljko
ObrazovniStrukturni01-12-201301-12-2016
248 RESI Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries Čurović Milić
ObrazovniStrukturni15-12-201330-11-2016
146 KATUN Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma Marković Milan BIO
IstraživačkiOstalo01-04-201531-03-2017
145 LOVCEN Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori Pajović Igor
IstraživačkiOstalo01-06-201431-05-2017
144 AgriSciMont Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede Marković Milan BIO
InstitucionalniOstalo01-06-201030-11-2014
141 Međunarodni projekti Međunarodni projekti Jovanović Miomir
01-01-201531-12-2015
140 Projekti finansirani od Fitosanitarne Projekti finansirani od Fitosanitarne Jovanović Miomir
01-01-201531-12-2015
139 Nacionalni proj.Ministarstva nauke Nacionalni proj.Ministarstva nauke Jovanović Miomir
01-01-201531-12-2015
138 Bilateralni proj.Ministarstva nauke Bilateralni proj.Ministarstva nauke Jovanović Miomir
01-01-201531-12-2015