11.04.2018

Studentska anketa za studijsku 2017/2018 godinu


Studentska anketa za studijsku 2017/2018 godinu

Centar za studije i kontrolu kvaliteta izradio je internu studentsku anketu namijenjenu studentima prve godine studija, s ciljem prikupljanja relevantnih informacija o kvalitetu nastave i nastavnog procesa.

S tim u vezi, Centar informacionog sistema će anketu proslijediti putem mejla studentima prve godine studijskih programa: Animalna proizvodnja, Biljna proizvodnja, Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje i Mediteransko voćarstvo.  Studenti koji do sada nijesu preuzeli svoje studentske live.ac.me naloge, to mogu učiniti kod sistem administratora Marijane Maksimović (email:mmarijana@ac.me), prizemlje, broj kancelarije 01. U mejlu koji će studenti dobiti od strane Centra informacionog sistema, biće navedene sve potrebne informacije o tome kako mogu pristupiti anketi, tj. link za pristup anketi i šifra.

Preuzimanje studentskih  live.ac.me naloga  potrebno je završiti, zaključno sa 16.04.2018. godine.

Vrijeme koje studenti imaju na raspolaganju za popunjavanje ankete je do 25. aprila 2018. godine.

Napominjemo, anketa je anonimna, kratke forme i studenti sa live.ac.me nalozima mogu joj pristupiti, bez obzira gdje se nalazili, stoga, nadamo se aktivnijem učešću studenata. Ukoliko se pojavi bilo kakav problem u procesu pristupanja anketi, molim vas obratite se sistem administratoru Marijani Maksimović. Takođe, ukoliko vam bude otežan pristup anketi sa mjesta gdje se nalazite, isti možete ostvariti u okviru Biotehničkog fakulteta. 

Saradnja studenata i povratna informacija znači da direktno doprinosite poboljšanju nastavnog procesa i direktno učestvujete u unaprijeđenju sistema studiranja, posebno od uvođenja reformisanih  studijskih programa na Fakultetu. Očekujemo punu saradnju i aktivno učešće u anketi, jer time pokazujete i poštovanje prema nastavi i Fakultetu.

 

Prodekan za nastavu

Prof.dr Aleksandra Despotović


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Antropometrijsko mjerenje studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Dan otvorenih vrata 24. april

DETALJNIJE

12.04.2018 Biotehnički fakultet

Studentkinja BTF-a Mirela Mekić ide na usavršavanje u Njemačku

DETALJNIJE

12.04.2018 Biotehnički fakultet

BTF domaćin 11. Međunarodnog naučnog studentskog simpozijuma IURS

DETALJNIJE

04.04.2018 Biotehnički fakultet

Mobilnost na BTF nezaboravno iskustvo

DETALJNIJE

30.03.2018 Biotehnički fakultet

Poziv za radionice za istraživače u oblasti molekularne biologije

DETALJNIJE

27.03.2018 Biotehnički fakultet

U EBSCO bazi veliko interesovanje za radove iz časopisa Poljoprivreda i šumarstvo

DETALJNIJE

26.03.2018 Biotehnički fakultet

Program magistarskih studija „ODRŽIVA POLJOPRIVREDA“

DETALJNIJE

22.03.2018 Biotehnički fakultet

Humanitarna akcija studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

16.03.2018 Biotehnički fakultet

Poziv za kurseve na temu životne sredine

DETALJNIJE