02.10.2017

Konkurs za upis kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2017/2018. godini  


Univerzitet Crne Gore

Biotehnički fakultet

Raspisuje Konkurs

 Za upis kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2017/2018. godini

 

  • Studijski program za Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo - 10 studenata
  • Studijski program za Ratarstvo i povrtarstvo - 4 studenta
  • Studijski program Stočarstvo - 4 studenta
  • Studijski program Zaštita bilja - 4 studenta

Studije su samofinansirajuće, traju jednu studijsku godinu (dva semestra) i daju pravo na sticanje diplome magistra nauka završenog studijskog programa.

Na Konkursu se mogu javiti kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva specijaliste iz odgovarajuće oblasti nauka za koju se vrši upis ili dipl.ing. poljoprivrede odgovarajućeg smjera. 

Uz prijavu kandidat podnosi:

  • diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom akademskom nazivu; u slučaju da je diploma stečena u inostranstvu neophodno je dostaviti nostrifikovanu diplomu ili potvrdu da je nostrifikacija započeta;
  • uvjerenje o položenim ispitima i prosjekom ocjena ostvarenim na studijama ukoliko diploma nema dodatak o položenim ispitima;
  • izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopiju lične karte sa hologramom.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Informacije se mogu dobiti pozivom na telefon 020 268 433.

Prijave na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose zaključno sa 09.10.2017. godine Studentskoj službi Biotehničkog fakulteta ili poštom na adresu Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica, Mihaila Lalića br. 1.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

15.05.2018 Biotehnički fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. GODINE

DETALJNIJE

03.05.2018 Biotehnički fakultet

Informator 2018/19. godine za buduće studente

DETALJNIJE

25.04.2018 Biotehnički fakultet

Predstavljeni studijski programi Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Antropometrijsko mjerenje studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Dan otvorenih vrata 24. april

DETALJNIJE

12.04.2018 Biotehnički fakultet

Studentkinja BTF-a Mirela Mekić ide na usavršavanje u Njemačku

DETALJNIJE

12.04.2018 Biotehnički fakultet

BTF domaćin 11. Međunarodnog naučnog studentskog simpozijuma IURS

DETALJNIJE

11.04.2018 Biotehnički fakultet

Studentska anketa za studijsku 2017/2018 godinu

DETALJNIJE

04.04.2018 Biotehnički fakultet

Mobilnost na BTF nezaboravno iskustvo

DETALJNIJE

30.03.2018 Biotehnički fakultet

Poziv za radionice za istraživače u oblasti molekularne biologije

DETALJNIJE