Električna mjerenja

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Koristi SI sistem mjernih jedinica, definiše osnovne jedinice i opiše primarne etalone. 2. Objasni osnovne principe rada i strukturu različitih tipova mjernih instrumenata, kao i njihovu primjenu za mjerenje električnih veličina.. 3. Analizira različite greške mjerenja, obradi rezultate mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost. 4. Objasni i izabere mjerni metod za mjerenje električnih veličina. 5. Objasni princip rada digitalnog brojila za mjerenje električne energije i način daljinskog očitavanja i upravljanja. 6. Poznaje princip rada i strukturu osciloskopa i njegovu primjenu u mjernom procesu.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dragović-Ivanović Rada1.5x1
38B+34S+64P
1x1
38B+34S+64P
1x1S
10S
Žarić Nikola0.5x1
38B+34S+64P

1x2S
24S
Radunović Momčilo

1x (4B+3S)
38B+34S
Tomović Slavica

1x3
38B
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za trogodišnje PhD grantove

DETALJNIJE