Osnove Elektrotehnike II

   • Ishodi učenja:
    Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može: 1. Definisati pojam stacionarnog magnetskog polja i osnovne veličine koje ga opisuju; 2. Izračunati magnetsku indukciju primjenom Bio-Savarovog i Amperovog zakona; 3. Definisati Faradejev zakon elektromagnetske indukcije, tumačiti smjer i istaći statičku i dinamičku komponentu indukovane ems; 4. Definisati pojam sopstvene i međusobne induktivnosti i izračunati induktivnost u karakterističnim slučajevima (solenoid, torusni namotaj, dvožični, koaksijalni vod); 5. Obrazložiti potrebu uvođenja pojma obrtnog vektora, fazora i kompleksnog računa u analizi kola naizmjenične struje; 6. Definisati pojam kompleksne impedanse i admitanse, kompleksne snage; 7. Tumačiti oznake i konvencije u magnetski spregnutim kolima i definisati idealni transformator; 8. Definisati pojam naponske i strujne rezonanse, faktora dobrote, amplitudske i fazne karakteristike; 9. Definisati simetrično trofazno kolo i tumačiti spregu zvijezda i trougao; 10. Rješiti linearno električno kolo naizmjenične struje primjenom elementarnih transformacija, metoda i teorema;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Joksimović Gojko3x1
100B+95P


Zogović Ana
2x2
100B+95P
1x10
100B
Radunović Momčilo

1x10
100B
Vijesti sa fakulteta   >>>

28.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Patent “Resistive mirror based controllable constant power generator” registrovan u Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE

14.06.2018 Prirodno-matematički fakultet

Uručene diplome najboljima na Olimpijadi znanja 2018.

DETALJNIJE

14.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao junski  broj naučnog časopisa Sport Mont

DETALJNIJE