Kompjuterska grafika


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni različite koordinatne sisteme za definisanje tačke u ravni i prostoru. 2. Primjenjuje programski paket AutoCAD u izradi osnovnih grafičkih entiteta. 3. Koristi napredne tehnike crtanja korišćenjem slojeva, blokova i stilova. 4. Definiše i pripremi crteže za štampu u odgovarajućim razmjerama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mujović Saša1x1
128B

0.66x2
128B
Miljanić Zoran0.66x1
128B

0.66x2
128B
Radulović Vladan0.66x1
128B

0.66x2
128B