Arhitektura računara

   • Ishodi učenja:
    Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje decimalne brojne veličine zapisane u fomatima sa nepomičnom i pomičnom tačkom (fixed-point i IEEE 754 floating-point farmat zapisivanja) i vrši osnovne računske operacije nad njima, 2. Detaljno analizira i opiše funkcionisanje sekvencijalnog kola proizvoljnog stepena složenosti, 3. Projektuje sekvencijalno kolo na bazi opisa zadatka koji je potrebno izvršiti, 4. Detaljno opiše različite tipove instrukcije i formate njihovog mašinskog zapisa u računaru, 5. Programira u MIPS asemblerskom jeziku: Konvertuje program ili dio programskog koda zapisanog u programskom jeziku C u odgovarajući MIPS simbolički (asemblerski) oblik, 6. Detaljno analizira funkcionisanje aritmetičko-logičke jedinice namijenjene izvršavanju operacija zahtijevanih instrukcijama MIPS asemblerskog jezika, 7. Detaljno analizira funkcionisanje datapatha (procesorske jedinice) i kontrolne jedinice računara namijenjenog jednostavnom–jednotaktnom, ali i aktuelnom–multitaktnom izvršavanju pojedinačnih instrukcija, 8. Detaljno analizira funkcionisanje kontrolne jedinice računara bazirane na Mooreovom tipu sekvencijalnog kola sa konačnim, ali ipak različitim brojem stanja za različite instrukcije.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Veselin3x1S
65S+34P


Brnović Nevena

1x2S
65S
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE