Organizacija i arhitektura računara II

   • Ishodi učenja:
    Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Analizira funkcionisanje procesora projektovanog na bazi mikroprogramske kontrolne jedinice, 2. Detaljno opiše i analizira tehniku pipelineovanja upotrebljavanu u cilju poboljšanja performansi računara, 3. Detaljno opiše hijerarhijsku organizaciju memorije i eksloataciju virtuelne i keš memorije u cilju poboljšanja performansi računara, 4. Detaljno analizira funkcionisanje ulazno/izlaznih uredjaja i magistrala, kao i povezivanje i načine komunikacije ulazno/izlaznih uredjaja sa memorijom, procesorom i operativnim sistemom, 5. Definiše pojam paralelnog pocesiranja, 6. Analizira funkcionisanje SIMD i MIMD komjutera, 7. Detaljno analizira funkcionisanje MIMD računara povezanih magistralom i umreženih MIMD računara.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Veselin3x1
9B+2P


Brnović Nevena
1x1
9B+2P

Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE