Elektrotehnika sa elektronikom


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Milovan2x1
16B+10S+(3+1)P


Lazović Luka
2x1
16B+10S+(3+1)P