Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma


Semestar: 8
ECTS:
Status: I
Fond: 1+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pantović Snežana1x1
17B+17S


Gligorović-Barhanović Najdana
0.5x1
17B

Radulović Lenka
0.25x1S
8S

Vujović Teodora
0.25x1S
9S

Maraš Milanka

1x (1B+1S)
17B+17S