Fakultet političkih nauka


  Rukovodstvo

 

dr Milan Marković, dekan

DETALJNIJE


dr Vesna Simović-Zvicer, prodekan

DETALJNIJE

dr Ivan Vuković, prodekan

DETALJNIJE

dr Čedo Veljić, prodekan

DETALJNIJE

dr Nataša Ružić, rukovodilac

DETALJNIJE


dr Uglješa Janković, rukovodilac

DETALJNIJE


  Zaposleno osoblje

dr Milan Marković, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Sonja Tomović-Šundić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Saša Knežević, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Olivera Komar, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Nataša Ružić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Čedo Veljić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Boris Vukićević, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Uglješa Janković, docent

DETALJNIJE

dr Vesna Simović-Zvicer, docent

DETALJNIJE

dr Danijela Vuković-Ćalasan, docent

DETALJNIJE

dr Ivan Vuković, docent

DETALJNIJE


dr Mehmed Đečević, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

mr Almedina Vukić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Ivan Jeknić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Marko Savić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


Laković Bojana, saradnik u nastavi

DETALJNIJE