Fakultet političkih nauka


  Rukovodstvo

 

dr Saša Knežević, dekan

DETALJNIJE


dr Vesna Simović-Zvicer, prodekan

DETALJNIJE

dr Čedo Veljić, prodekan

DETALJNIJE


  Zaposleno osoblje

dr Milan Marković, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Sonja Tomović-Šundić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Saša Knežević, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Nataša Ružić, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Čedo Veljić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Uglješa Janković, docent

DETALJNIJE

dr Olivera Komar, docent

DETALJNIJE

dr Vesna Simović-Zvicer, docent

DETALJNIJE


dr Boris Vukićević, docent

DETALJNIJE

dr Danijela Vuković-Ćalasan, docent

DETALJNIJE

dr Ivan Vuković, docent

DETALJNIJE

mr Almedina Vukić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Mehmed Đečević, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Ivan Jeknić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Jelena Mijanović, stručni saradnik mr

DETALJNIJE

mr Marko Savić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Slaven Živković, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE