Fakultet političkih nauka


  Rukovodstvo

 

dr Saša Knežević, dekan

DETALJNIJE


dr Vesna Simović-Zvicer, prodekan

DETALJNIJE

dr Ivan Vuković, prodekan

DETALJNIJE

dr Čedo Veljić, prodekan

DETALJNIJE

dr Nataša Ružić, rukovodilac

DETALJNIJE


dr Uglješa Janković, rukovodilac

DETALJNIJE