Ana Lalević-Filipović


Šifra: 110365
Prezime i ime: Ana Lalević-Filipović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 10.660
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
3 Računovodstvo3x(1B+1S)
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Održivi razvoj2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Računovodstveni IS2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija
8 Računovodstvo troškova2x1
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija
1 Upravljačko računovodstvo 2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
3 Računovodstvo2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
3 Računovodstvo2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo
5 Upravljačko računovodstvo2x1S
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Specijalisticke
Sportski menadžment
1 Ekonomika za menadžere u sportu0.2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije