Aneta Spaić

 


  Aneta Spaić


  Šifra: 120384
  Prezime i ime: Aneta Spaić
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Pravni fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Spaić Aneta

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Claire Angelique RI Nolasco, Pierre Rivolta, Janet L Mullings, Aneta Spaic Unlocking the black box: indicators of treatment noncompliance in a DWI court programJournal of Substance Use
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Claire Angelique R.I. Nolasco, Aneta Spaić, Michael S. Vaughn"Media access to juvenile proceedings: Balancing the tightrope between privacy rights and freedom of the press" (status:accepted/in press)International Journal of Law, Crime and Justice
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Pravni fakultet

Zoran Rašović - predavanja o OIZ-u i o Bogišiću

DETALJNIJE

16.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

14.05.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na praktičnoj nastavi u Forenzičkom centru

DETALJNIJE

11.05.2018 Pravni fakultet

Studijska posjeta Regent Univerzitetu u Londonu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE