Nataša Jovović

 


  Nataša Jovović


  Šifra: 190545
  Prezime i ime: Nataša Jovović
  Titula: dr
  Zvanje: saradnik u nastavi dr
  Org. jedinica: Filološki fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

Biografija - Jovović Nataša

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.800
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
1 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik I (fonetika i morfologija)1x1
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku
1 Srpski jezik I1x1
Filološki fakultet Osnovne
Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017.)
1 Uvod u ligvistiku 2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017.)
1 Uvod u lingvistiku 2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017.)
1 Uvod u opštu lingvistiku2x1
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017.)
1 Uvod u opštu lingvistiku2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku
2 Crnogorski jezik2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
5 Lingvistička stilistika I1x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
5 Savremeni crnogorski jezik (sintaksa proste i složene rečenice)3x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6 Lingvistička stilistika II1x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6 Savremeni crnogorski jezik (sintaksa padeža i glagolskih oblika)3x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Analiza diskursa1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Analiza diskursa1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Opšta lingvistika I1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Opšta lingvistika I1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8 Opšta lingvistika II1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
8 Opšta lingvistika II1x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCOPUS
Nataša JovovićNepotpune rečenice u književnoumjetničkom tekstuSlavia Centralis
2015SCOPUS
Nataša JovovićUpotreba lokativa u romanima Mihaila LalićaSlavistična revija
Vijesti sa fakulteta   >>>

20.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Rajka Glušica na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu

DETALJNIJE

01.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Vesna Bulatović u posjeti Poljskoj

DETALJNIJE

24.01.2018 Filološki fakultet

Tokom mobilnosti mnogi otkriju svoje istinsko usmjerenje

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE