Nataša Jovović


Šifra: 190545
Prezime i ime: Nataša Jovović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 16.080
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
1 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik I (fonetika i morfologija)1x1
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku
1 Srpski jezik I1x1
Filološki fakultet Osnovne
Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017.)
1 Uvod u ligvistiku 2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017.)
1 Uvod u lingvistiku 2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Njemački jezik i književnost (2017.)
1 Uvod u opštu lingvistiku2x1
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017.)
1 Uvod u opštu lingvistiku2x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017.)
2 Crnogorski jezik 21x2
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017.)
2 Pravopis s kulturom izražavanja2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku
2 Srpski jezik II2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
5 Lingvistička stilistika I1x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
5 Savremeni crnogorski jezik (sintaksa proste i složene rečenice)3x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6 Lingvistička stilistika II1x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6 Savremeni crnogorski jezik (sintaksa padeža i glagolskih oblika)3x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Analiza diskursa1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Analiza diskursa1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Opšta lingvistika I1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Opšta lingvistika I1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
8 Opšta lingvistika II1x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
8 Opšta lingvistika II1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCOPUS
Nataša JovovićNepotpune rečenice u književnoumjetničkom tekstuSlavia Centralis
2015SCOPUS
Nataša JovovićUpotreba lokativa u romanima Mihaila LalićaSlavistična revija
Opširnije