Energetika i automatika

 


 • Energetika i automatika


  Nivo studija: Specijalisticke
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Radulović Vladan, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Elektroenergetski sistemi: Samostalno koristi softverske alate za projektovanje i izrađuje projektnu dokumentaciju. Definiše i razumije uticaj energetike na okolinu. Poznaje ulogu i vrste relejne zaštite i razumije principe podešavanja zaštitnih releja. Razumije ulogu i strukturu upravljanja elektroenergetskim sistemom. Razumije i određuje parametre pogona elektrodistributivne i prenosne mreže (uklopno stanje, naponske prilike, profil opterećenja, stabilnost, sigurnost, regulacija napona i frekvencije) Razumije ulogu i strukturu tržišta električne energije. Razumije i proračunava parametre uzemljenja elemenata sistema i mreže. Razumije ulogu proizvodnih jedinica i postupke njihovog optimalnog angažovanja Poznaje prirodu i način modelovanja prenaponskih prelaznih procesa Razumije i analizira principe rada, karakteristike i modele različitih distribuiranih izvora električne energije. Proračunava efekte integracije distribuiranih izvora električne energije na radne režime u elektroenergetskim mrežama sa aspekta strujnih i naponskih prilika, stabilnosti, kvaliteta električne energije. Primjenjuje metode optimizacije elektroenergetskih i elektrodistributivnih sistema. Definiše i analizira napredne elektroenergetske mreže i sisteme. Kroz izradu master rada vlada sposobnošću individualnog rada u multidisciplinarnom okruženju. Automatika i industrijska elektrotehnika: Definiše, opiše i kreira parametarske i neparametarske modele kompleksnih elektro-dinamičkih sistema, vrši simulacije na istima i upoređuje dobijene rezultate sa rezultatiima mjerenja na realnim sistema. Analizira i kreira upravljačke metode nad kompleksnim električnim, računarskim, elektro-mehaničkim i drugim sistemima – pogonima, primjenjujući razne metodologije i zakone upravljanja (optimalno, robusno, adaptivno, digitalno, analogno, fuzzy, nelinerano, distribuirano, …). Vrši sintezu elemenata sistema automatskog upravljanja shodno izvršenim analizama i funkcionalnim zahtjevima. Projektuje pojedine sisteme upravljanja ili njihove komponente (električne instalacije, električne mašine, tehnološke procese, energetske pretvarače, mikrokontrolerske sisteme, manipulatore, robotske sisteme, itd). Istražuje, analizira, prilagodjava i implementira savremene inteligentne sisteme upravljanja (SMART sisteme) u svakodnevnom okruženju i industriji. Izrađuje i kontroliše projektnu dokumentaciju koja je neophodna u svim fazama od apliciranja do izrade dokumentacije izvedenog stanja inženjerskih projekata.
Obavještenja rukovodioca   >>>

13.02.2017 Energetika i automatika
Raspored časova u ljetnem semestru školske 2016/2017 godine. >>>
 
Slide1 background

Specijalističke studije: Energetika i automatika

Slide1 background

Proračuni i analize u EES

Slide1 background

Obnovljivi izvori energije

Slide1 background

Električni pogoni

Slide1 background

Kontrola i upravljanje procesima

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

24.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Energetika i ekologija
Obavjestenje za studenta D. Damjanovic. >>>

18.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi
Termin popravnog kolokvijuma . >>>

18.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Relejna zaštita
Termin Drugog kolokvijuma. >>>

18.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES
Termin Popravnog kolokvijuma. >>>

14.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi
Termin odbrane sem. radova u utorak, 12.05.2018. >>>

11.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije
Materijal . >>>

11.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES
Rezultati K2. >>>

10.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi
Nadoknada casova. >>>

10.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Relejna zaštita
Termin lab. vježbe. >>>

10.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES
Posjeta NDC. >>>

10.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES
Termini provjera znanja. >>>

10.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Relejna zaštita
Termini provjera znanja. >>>

04.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES
Termin Drugog kolokvijuma. >>>

03.05.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije
Predavanja. >>>

27.04.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije
Termin ispita. >>>

27.04.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije
Termin odbrane seminarskih radova. >>>

24.04.2018 Energetika i automatika, smjer Automatika-Mikroprocesori u industriji (aie)
Programabilni logički kontroleri (PLC). >>>

23.04.2018 Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi
Rezultati kolokvijuma. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Energetika i automatika, smjer Automatika 7 Optimalno upravljanje3+1+0O    
Energetika i automatika, smjer Automatika 7 Upravljanje tehnološkim procesima3+0+1O    
Energetika i automatika, smjer Automatika 7 Električni pogoni (aie)3+2+1O    
Energetika i automatika, smjer Automatika 7 Modelovanje i simulacija dinamičkih sistema2+0+1O    
Energetika i automatika, smjer Automatika 7 Projektovanje energetskih poluprovodničkih pretvarača3+1+0O    
Energetika i automatika, smjer Automatika 7 Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi2+0+1O    
Energetika i automatika, smjer Automatika 8 Upravljanje i regulacija električnih pogona3+1+0O    
Energetika i automatika, smjer Automatika 8 Mikroprocesori u industriji (aie)3+1+0O    
Energetika i automatika, smjer Automatika 8 Adaptivni sistemi upravljanja2+0+1O    
Energetika i automatika, smjer Automatika 8 Mehanotronika3+1+06O    
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika 7 Modelovanje i dinamika električnih mašina2+0+2O    
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika 7 Ispitivanje električnih mašina3+0+2O    
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika 7 Projekat II1+0+2I    
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika 8 Specijalne električne mašine3+0+1O    
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika 8 Upravljanje u realnom vremenu (aie)3+1+0O    
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika 8 Planiranje eksperimenta3+0+1O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 7 Tehnika visokog napona3+1+1O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 7 Analiza EES II2+2+0.5O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 7 Elektrodistributivni sistemi3+1+0O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 7 Električni pogoni (ees)2+1+0.5O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 7 Eksploatacija i planiranje EES3+0+0O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 7 Projektovanje pomoću računara u EES1+0+3O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 8 Upravljanje EES3+1+0O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 8 Relejna zaštita3+0+2O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 8 Elektroenergetski kablovi3+1+0O    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 8 Energetika i ekologija3+1+0I    
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi 8 Distribuirani izvori električne energije3+1+0I    
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE
23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE
23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE
14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE
22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE
24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE
24.05.2018 SIMPED

Počinje Prvi međunarodni simpozijum iz oblasti muzičke pedagogije

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE
23.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za doktorska istraživanja

DETALJNIJE