Metalurgija

 


 • Metalurgija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Jauković Nada, redovni profesor
 • Ishodi učenja:
  Ishodi za studijski program Metalurgija Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Demonstrira poznavanje teorijskih aspekata izrade (dobijanja) metalnih materijala, razumijevanje mehaničkog ponašanja, kao i kristalne strukture, makrostrukture i mikrostrukture metalnih materijala • Primjenjuje znanja o tehnologiji izrade i prerade, kao i postupcima termičke obrade metalnih materijala • Objasni zavisnost (vezu) procesiranje-struktura-osobine metalnih materijala • Primjenjuje tehnike ispitivanja i kontrole metalnih materijala; • Analizira prikupljene podatke i rezultate mjerenja • Izrađuje projektnu dokumentaciju • Pokazuje vještine timskog rada i samostalno prikazuje stručne sadržaje
Obavještenja rukovodioca   >>>

24.10.2017 Metalurgija
Termini kolokvijuma iz fizike. >>>

19.09.2017 Metalurgija
Katalog osnovnih studija 2017. >>>

12.07.2017 Metalurgija
Raspored polaganja u dodatnom roku (avgust-septembar) 2017 metalurgija osnovne. >>>

12.05.2017 Metalurgija
Raspored polaganja ispita u junskom roku 2016/17.g.. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Metalurgija 1 Matematika I3+3+07VP    
Metalurgija 1 Opšta hemija3+0+38VP    
Metalurgija 1 Fizika I2+1.5+0.55VP    
Metalurgija 1 Računarstvo I2+2+05VP    
Metalurgija 1 Sociologija2+0+03VP    
Metalurgija 1 Ruski jezik I2+0+02VP    
Metalurgija 1 Engleski jezik I2+0+02VP    
Metalurgija 2 Ruski jezik II2+0+02VP    
Metalurgija 2 Matematika II3+3+07VP    
Metalurgija 2 Neorganska hemija3+0+38VP    
Metalurgija 2 Fizika II2+1.5+0.55VP    
Metalurgija 2 Računarstvo II2+0+24VP    
Metalurgija 2 Tehnička dokumentacija2+2+04VP    
Metalurgija 2 Engleski jezik II2+0+02VP    
Metalurgija 3 Termodinamika materijala3+2+07O    
Metalurgija 3 Fizička hemija sa elektrohemijom3+0+28O    
Metalurgija 3 Struktura materijala3+3+08O    
Metalurgija 3 Mehaničko ponašanje materijala3+2+07O    
Metalurgija 4 Ispitivanje materijala3+0+26O    
Metalurgija 4 Elektrotehnika sa elektronikom2+2+04VP    
Metalurgija 4 Fazne transformacije3+3+08O    
Metalurgija 4 Toplotna tehnika u metalurgiji3+2+07O    
Metalurgija 4 Korozija i zaštita2+0+25O    
Metalurgija 5 Osnovi metalurških procesa3+2+06O    
Metalurgija 5 Metalurške peći3+2+06O    
Metalurgija 5 Livarstvo I3+2+06O    
Metalurgija 5 Fizika čvrstoće i plastičnosti3+2+07O    
Metalurgija 5 Postrojenja i projektovanje u metalurgiji2+2+05O    
Metalurgija 6 Livarstvo II2+2+05O    
Metalurgija 6 Procesi deformacije3+2+06O    
Metalurgija 6 Metalurgija obojenih metala3+2+06O    
Metalurgija 6 Metalurgija gvožđa i čelika3+2+07O    
Metalurgija 6 Termička obrada metala3+0+26O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.12.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Metalurško-tehnološki fakultet proslavio 44 godine rada

DETALJNIJE
16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE

19.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Snimanje TV emisije INDEX na našem fakultetu

DETALJNIJE

12.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studenti na praksi u Toščeliku  

DETALJNIJE
04.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Sporazum o saradnji sa Pivarom Trebjesa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE
17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE