Hemijska tehnologija

 

 
Slide1 background

Hemijska tehnologija

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Hemijska tehnologija 1 Organska hemijska tehnologija II3+3+07O    
Hemijska tehnologija 1 Neorganska hemijska tehnologija II3+0+37O    
Hemijska tehnologija 1 Elektrohemijsko inženjerstvo3+2+06O    
Hemijska tehnologija 1 Hemijski reaktori2+2+04O    
Hemijska tehnologija 1 Projektovanje u hemijskoj industriji2+2+04O    
Hemijska tehnologija 1 Engleski jezik I2+0+02I    
Hemijska tehnologija 1 Ruski jezik I2+0+02I    
Hemijska tehnologija 2 Engleski jezik II2+0+02I    
Hemijska tehnologija 2 Ruski jezik II2+0+02O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Bioneorganska hemija2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Procesiranje nemetalnih materijala2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Tehnologija veziva, pigmenata i punilaca2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Prahovi i keramika2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Neorganska hemija II2+2+04O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Biohemija2+0+24O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Tehnologije prirodnih bioaktivnih proizvoda2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Industrijska mikrobiologija2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Tehnologija grožđa i vina2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Mehanizmi organskih reakcija2+0+24O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Ekološka mikrobiologija2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Zagađivanje i degradacija životne sr.2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Upravljanje otpadom2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Zaštita okoline u procesnoj industriji2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Elektroliza rastvora i rastopa2+2+04O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Zaštitne prevlake2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Hemijska kinetika2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Hemijski izvori struje2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Kataliza2+0+23O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

28.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Stipendije njemačke Fondacije „Deutsche Bundesstiftung Umwelt“

DETALJNIJE

28.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore i Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

DETALJNIJE
25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE

23.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje našeg profesora na Sveučilištu u Zagrebu, Metalurški fakultet

DETALJNIJE
03.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Dani otvorenih vrata Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE

30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje gostujućeg profesora na MTF-u

DETALJNIJE
30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

O zaštiti životne sredine na MTF-u

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE
14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE
14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE

14.06.2018 Prirodno-matematički fakultet

Uručene diplome najboljima na Olimpijadi znanja 2018.

DETALJNIJE
14.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao junski  broj naučnog časopisa Sport Mont

DETALJNIJE

12.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Na Univerzitetu Crne Gore nabavljena oprema za studente s oštećenjem vida i sluha

DETALJNIJE