Hemijska tehnologija

 

 
Slide1 background

Hemijska tehnologija

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Hemijska tehnologija 1 Organska hemijska tehnologija II3+3+07O    
Hemijska tehnologija 1 Neorganska hemijska tehnologija II3+0+37O    
Hemijska tehnologija 1 Elektrohemijsko inženjerstvo3+2+06O    
Hemijska tehnologija 1 Hemijski reaktori2+2+04O    
Hemijska tehnologija 1 Projektovanje u hemijskoj industriji2+2+04O    
Hemijska tehnologija 1 Engleski jezik I2+0+02I    
Hemijska tehnologija 1 Ruski jezik I2+0+02I    
Hemijska tehnologija 2 Engleski jezik II2+0+02I    
Hemijska tehnologija 2 Ruski jezik II2+0+02O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Bioneorganska hemija2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Procesiranje nemetalnih materijala2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Tehnologija veziva, pigmenata i punilaca2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Prahovi i keramika2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Neorganska hemija II2+2+04O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Biohemija2+0+24O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Tehnologije prirodnih bioaktivnih proizvoda2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Industrijska mikrobiologija2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Tehnologija grožđa i vina2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Mehanizmi organskih reakcija2+0+24O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Ekološka mikrobiologija2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Zagađivanje i degradacija životne sr.2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Upravljanje otpadom2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Zaštita okoline u procesnoj industriji2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Elektroliza rastvora i rastopa2+2+04O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Zaštitne prevlake2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Hemijska kinetika2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Hemijski izvori struje2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Kataliza2+0+23O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE
23.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje našeg profesora na Sveučilištu u Zagrebu, Metalurški fakultet

DETALJNIJE

03.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Dani otvorenih vrata Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE
30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje gostujućeg profesora na MTF-u

DETALJNIJE

30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

O zaštiti životne sredine na MTF-u

DETALJNIJE
02.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE
24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE
24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE
25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE

25.05.2018 Institut Konfucije

Čas kulture o kineskom čaju  

DETALJNIJE
24.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Student Srđan Marić osvojio zlatnu medalju u Elbasanu

DETALJNIJE