Hemijska tehnologija

 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Hemijska tehnologija 1 Organska hemijska tehnologija II3+3+07O    
Hemijska tehnologija 1 Neorganska hemijska tehnologija II3+0+37O    
Hemijska tehnologija 1 Elektrohemijsko inženjerstvo3+2+06O    
Hemijska tehnologija 1 Hemijski reaktori2+2+04O    
Hemijska tehnologija 1 Projektovanje u hemijskoj industriji2+2+04O    
Hemijska tehnologija 1 Engleski jezik I2+0+02I    
Hemijska tehnologija 1 Ruski jezik I2+0+02I    
Hemijska tehnologija 2 Engleski jezik II2+0+02I    
Hemijska tehnologija 2 Ruski jezik II2+0+02O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Bioneorganska hemija2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Procesiranje nemetalnih materijala2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Tehnologija veziva, pigmenata i punilaca2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Prahovi i keramika2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski 2 Neorganska hemija II2+2+04O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Biohemija2+0+24O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Tehnologije prirodnih bioaktivnih proizvoda2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Industrijska mikrobiologija2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Tehnologija grožđa i vina2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Organski 2 Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Mehanizmi organskih reakcija2+0+24O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Ekološka mikrobiologija2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Zagađivanje i degradacija životne sr.2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Upravljanje otpadom2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki 2 Zaštita okoline u procesnoj industriji2+2+03O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Elektroliza rastvora i rastopa2+2+04O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Zaštitne prevlake2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Hemijska kinetika2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Hemijski izvori struje2+0+23O    
Hemijska tehnologija, smjer Elektrohemijski procesi i proizvodi 2 Kataliza2+0+23O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

02.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

12.02.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Uspješno okončan projekat REM-MTF

DETALJNIJE

22.12.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Metalurško-tehnološki fakultet proslavio 44 godine rada

DETALJNIJE

16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE
24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE
14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE
28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE
16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Foto konkurs „Naša kulturna baština  – evropsko nasljeđe“

DETALJNIJE
15.03.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Pripremljen Nacrt dokumenta politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

DETALJNIJE