Farmacija

 


 • Farmacija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Potpara Zorica, docent
 • Ishodi učenja:
  Po završetku studijskog programa Farmacije, student će biti osposobljen da: 1. Poznaje teorijska i praktična znanja iz farmaceutske struke i razvija kompetencije za cjeloživotno učenje. 2. Poznaje procese u apoteci na poslovima obezbeđivanja izrade i izdavanja ljekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, pružanja informacija o njihovoj pravilnoj i bezbjednoj primjeni. 3. Doprinese zdravstvenoj zaštiti pacijenata, koristeći principe i farmaceutske metode, zasnovane na dokazima. 4. Primijeni stečeno znanje u sprovođenju racionalne farmakoterapije, aktivnosti vezane za prevenciju i liječenje bolesti i promociju zdravog načina života. 5. Poznaje poslove vezane za razvoj, proizvodnju, kontrolu kvaliteta i registraciju ljekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda. 6. Primijeni stečeno znanje vezano za razvoj i primjenu odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih i biomedicinskih nauka. 7. Upotrijebi stečeno znanje u radu regulatornih tijela na donošenju i primjeni zakonskih i podzakonskih akata . 8. Primijeni stečena znanja o uslovima čuvanja, skladištenja, distribucije i marketinga ljekova i medicinskih sredstava.
Obavještenja rukovodioca   >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Savremenih farmaceutskih oblika. >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Fitoterapije. >>>

21.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Bromatologije. >>>

21.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>

15.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Fitoterapije. >>>

10.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Savremenih farmaceutskih oblika. >>>

10.11.2017 Farmacija
Promjena termina predavanja iz Farmaceutske mikrobiologije. >>>

06.11.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>

31.10.2017 Farmacija
Promjena termina predavanja iz Imunologije. >>>
Obavještenja za predmete   >>>

16.01.2018 Farmacija-Analitička hemija II
Rezultati ispita. >>>

14.01.2018 Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - prijava za polaganje u I roku. >>>

10.01.2018 Farmacija-Farmakognozija II
Predispitne obaveze - osvojeni poeni. >>>

10.01.2018 Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - popravni rok - osvojeni poeni. >>>

02.01.2018 Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - ispitna pitanja. >>>

29.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - popravni rok - termin. >>>

29.12.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 5. >>>

29.12.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Predispitni bodovi. >>>

28.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Dvanaesto predavanje - Aromatične droge . >>>

27.12.2017 Farmacija-Statistika u farmaciji
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

27.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Izmijenjen termin predavanja. >>>

25.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - osvojeni poeni. >>>

22.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Jedanaesto predavanje - Aromatične droge . >>>

22.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Test II - osvojeni poeni. >>>

15.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Deseto predavanje - Aromatične droge . >>>

12.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Deveto predavanje - Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima; Gume i sluzi (prezentacije). >>>

11.12.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 4. >>>

07.12.2017 Farmacija-Statistika u farmaciji
Rezultati kolokvijuma. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Farmacija 1 Fizika2+0+2O    
Farmacija 1 Matematika2+2+0O    
Farmacija 1 Uvod u farmaciju1+1+0O    
Farmacija 1 Opšta i neorganska hemija3+0+3O    
Farmacija 1 Organska hemija I3+0+0O    
Farmacija 1 Anatomija2+0+1O    
Farmacija 1 Biologija sa humanom genetikom2+0+2O    
Farmacija 2 Organska hemija II3+0+4O    
Farmacija 2 Analiticka hemija I2+0+3O    
Farmacija 2 Botanika3+0+3O    
Farmacija 2 Histologija1+0+1O    
Farmacija 2 Engleski jezik1+1+0O    
Farmacija 3 Analitička hemija II3+0+5O    
Farmacija 3 Fizička hemija2+0+2O    
Farmacija 3 Farmaceutska mikrobiologija2+0+2O    
Farmacija 3 Imunologija2+0+1O    
Farmacija 3 Fiziologija I2+0+1O    
Farmacija 4 Instrumentalne metode3+0+3O    
Farmacija 4 Fiziologija II3+0+2O    
Farmacija 4 Farmakognozija I2+0+3O    
Farmacija 4 Opšta biohemija3+0+1O    
Farmacija 4 Farmaceutska hemija I3+0+1O    
Farmacija 5 Farmakognozija II3+0+3O    
Farmacija 5 Farmaceutska hemija II3+0+3O    
Farmacija 5 Patofiziologija2+0+1O    
Farmacija 5 Farmakologija I3+0+2O    
Farmacija 5 Bromatologija3+0+3O    
Farmacija 6 Sinteza i reaktivnost biološki aktivnih jedinjenja1+0+1I    
Farmacija 6 Farmaceutska hemija III3+0+3O    
Farmacija 6 Farmakologija II3+0+1O    
Farmacija 6 Medicinska biohemija3+0+3O    
Farmacija 6 Farmaceutska tehnologija I3+0+5O    
Farmacija 6 Ljekovite biljke i životna sredina1+0+1I    
Farmacija 6 Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj orjentaciji1+0+1I    
Farmacija 6 Koloidna hemija i hemija površine1+1+02I    
Farmacija 7 Dijetetika1+0+12I    
Farmacija 7 Farmacutska analiza i kontrola ljekova3+0+3O    
Farmacija 7 Farmaceutska tehnologija II3+0+3O    
Farmacija 7 Farmakoterapija I2+0+1O    
Farmacija 7 Fitoterapija2+0+2O    
Farmacija 7 Kozmetologija1+0+2O    
Farmacija 7 Statistika u farmaciji1+1+0O    
Farmacija 7 Dijetetika1+1+02I    
Farmacija 8 Biofarmacija1+0+2O    
Farmacija 8 Farmaceutska etika i zakonodavstvo1+1+0O    
Farmacija 8 Farmaceutska tehnologija III2+0+3O    
Farmacija 8 Farmakokinetika3+0+2O    
Farmacija 8 Farmakoterapija II2+0+1O    
Farmacija 8 Toksikologija sa analitikom2+0+3O    
Farmacija 8 Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma1+0+1I    
Farmacija 8 Dermokozmetički preparati1+0+1I    
Farmacija 9 Farmaceutska praksa2+0+2O    
Farmacija 9 Analitička hemija u farmaceutskoj praksi1+0+1I    
Farmacija 9 Osnovi industrijske farmacije3+0+3O    
Farmacija 9 Farmakoepidemiologija i farmakoekonomija2+0+1O    
Farmacija 9 Osnovi farmaceutskog menadzmenta2+0+1O    
Farmacija 9 Klinička farmacija3+0+3O    
Farmacija 9 Farmaceutski marketing1+0+0I    
Farmacija 9 Savremeni oblici ljekova1+0+1I    
Farmacija 10 Stručna praksa0+5+0O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

21.12.2017 Medicinski fakultet

Svečana sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta - Nagradjeni i diplomirani studenti

DETALJNIJE

01.12.2017 Medicinski fakultet

Crnogorsko-Slovenački dani neurologije

DETALJNIJE
18.11.2017 Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

DETALJNIJE

30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE
09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

23.01.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao novi broj naučnog časopisa „Journal of Anthropology of Sport and Physical Education“

DETALJNIJE
23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE

23.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada Rumunije dodjeljuje 85 stipendija

DETALJNIJE

22.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE