Farmacija

 


 • Farmacija


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Potpara Zorica, docent
 • Ishodi učenja:
  Po završetku studijskog programa Farmacije, student će biti osposobljen da: 1. Poznaje teorijska i praktična znanja iz farmaceutske struke i razvija kompetencije za cjeloživotno učenje. 2. Poznaje procese u apoteci na poslovima obezbeđivanja izrade i izdavanja ljekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, pružanja informacija o njihovoj pravilnoj i bezbjednoj primjeni. 3. Doprinese zdravstvenoj zaštiti pacijenata, koristeći principe i farmaceutske metode, zasnovane na dokazima. 4. Primijeni stečeno znanje u sprovođenju racionalne farmakoterapije, aktivnosti vezane za prevenciju i liječenje bolesti i promociju zdravog načina života. 5. Poznaje poslove vezane za razvoj, proizvodnju, kontrolu kvaliteta i registraciju ljekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda. 6. Primijeni stečeno znanje vezano za razvoj i primjenu odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih i biomedicinskih nauka. 7. Upotrijebi stečeno znanje u radu regulatornih tijela na donošenju i primjeni zakonskih i podzakonskih akata . 8. Primijeni stečena znanja o uslovima čuvanja, skladištenja, distribucije i marketinga ljekova i medicinskih sredstava.
Obavještenja rukovodioca   >>>

26.04.2018 Farmacija
Nova objava - 26.04.2018 09:32. >>>

17.04.2018 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije I. >>>

27.03.2018 Farmacija
Nova objava - 27.03.2018 12:27. >>>

08.03.2018 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije III. >>>

02.03.2018 Farmacija
Predavanja iz Biofarmacije. >>>

02.03.2018 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije III. >>>

20.02.2018 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije III. >>>

13.02.2018 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije I. >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Savremenih farmaceutskih oblika. >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>
 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Farmacija 1 Fizika2+0+2O    
Farmacija 1 Matematika2+2+0O    
Farmacija 1 Uvod u farmaciju1+1+0O    
Farmacija 1 Opšta i neorganska hemija3+0+3O    
Farmacija 1 Organska hemija I3+0+0O    
Farmacija 1 Anatomija2+0+1O    
Farmacija 1 Biologija sa humanom genetikom2+0+2O    
Farmacija 2 Organska hemija II3+0+4O    
Farmacija 2 Analiticka hemija I2+0+3O    
Farmacija 2 Botanika3+0+3O    
Farmacija 2 Histologija1+0+1O    
Farmacija 2 Engleski jezik1+1+0O    
Farmacija 3 Analitička hemija II3+0+5O    
Farmacija 3 Fizička hemija2+0+2O    
Farmacija 3 Farmaceutska mikrobiologija2+0+2O    
Farmacija 3 Imunologija2+0+1O    
Farmacija 3 Fiziologija I2+0+1O    
Farmacija 4 Instrumentalne metode3+0+3O    
Farmacija 4 Fiziologija II3+0+2O    
Farmacija 4 Farmakognozija I2+0+3O    
Farmacija 4 Opšta biohemija3+0+1O    
Farmacija 4 Farmaceutska hemija I3+0+1O    
Farmacija 5 Farmakognozija II3+0+3O    
Farmacija 5 Farmaceutska hemija II3+0+3O    
Farmacija 5 Patofiziologija2+0+1O    
Farmacija 5 Farmakologija I3+0+2O    
Farmacija 5 Bromatologija3+0+3O    
Farmacija 6 Sinteza i reaktivnost biološki aktivnih jedinjenja1+0+1I    
Farmacija 6 Farmaceutska hemija III3+0+3O    
Farmacija 6 Farmakologija II3+0+1O    
Farmacija 6 Medicinska biohemija3+0+3O    
Farmacija 6 Farmaceutska tehnologija I3+0+5O    
Farmacija 6 Ljekovite biljke i životna sredina1+0+1I    
Farmacija 6 Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj orjentaciji1+0+1I    
Farmacija 6 Koloidna hemija i hemija površine1+1+02I    
Farmacija 7 Dijetetika1+0+12I    
Farmacija 7 Farmacutska analiza i kontrola ljekova3+0+3O    
Farmacija 7 Farmaceutska tehnologija II3+0+3O    
Farmacija 7 Farmakoterapija I2+0+1O    
Farmacija 7 Fitoterapija2+0+2O    
Farmacija 7 Kozmetologija1+0+2O    
Farmacija 7 Statistika u farmaciji1+1+0O    
Farmacija 7 Dijetetika1+1+02I    
Farmacija 8 Biofarmacija1+0+2O    
Farmacija 8 Farmaceutska etika i zakonodavstvo1+1+0O    
Farmacija 8 Farmaceutska tehnologija III2+0+3O    
Farmacija 8 Farmakokinetika3+0+2O    
Farmacija 8 Farmakoterapija II2+0+1O    
Farmacija 8 Toksikologija sa analitikom2+0+3O    
Farmacija 8 Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma1+0+1I    
Farmacija 8 Dermokozmetički preparati1+0+1I    
Farmacija 9 Farmaceutska praksa2+0+2O    
Farmacija 9 Analitička hemija u farmaceutskoj praksi1+0+1I    
Farmacija 9 Osnovi industrijske farmacije3+0+3O    
Farmacija 9 Farmakoepidemiologija i farmakoekonomija2+0+1O    
Farmacija 9 Osnovi farmaceutskog menadzmenta2+0+1O    
Farmacija 9 Klinička farmacija3+0+3O    
Farmacija 9 Farmaceutski marketing1+0+0I    
Farmacija 9 Savremeni oblici ljekova1+0+1I    
Farmacija 10 Stručna praksa0+5+0O    
Vijesti sa fakulteta   >>>

13.06.2018 Medicinski fakultet

Predavanje na temu ,,Oralno zdravlje¨

DETALJNIJE
08.06.2018 Medicinski fakultet

Medicinski fakultet proslavio jubilarnih 20 godina rada

DETALJNIJE

03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE
22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u O.Š. “Oktoih”

DETALJNIJE
21.03.2018 Medicinski fakultet

Više od 60 studenata Medicinskog fakulteta dalo krv

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE
14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE
18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova imena iz svijeta nauke na CSA konferenciji

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE
14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE

14.06.2018 Prirodno-matematički fakultet

Uručene diplome najboljima na Olimpijadi znanja 2018.

DETALJNIJE
14.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao junski  broj naučnog časopisa Sport Mont

DETALJNIJE