17-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

POZIV ZA AKADEMSKO OSOBLJE UCG 

Univerzitet Crne Gore poziva akademsko osoblje da se prijave za predavače na kursevima koji se organizuju u okviru programa obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija Kralj Baudouin (KBF). Program obuhvata organizaciju treninga za akademsko osoblje na 4 univerziteta Zapadnog Balkana (Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu). Partneri u implementaciji programa obuke su  univerziteti EU (Univerzitet u Gentu, Univerzitet u Kentu, Upsala Univerzitet, Sapienza Univerzitet u Rimu, organizacija UP Transfer Gmbh, Santander Group i Fondacija Kralj Baudouin).

Program obuke sprovodiće se u periodu od septembra 2013. do septembra 2015. godine i njegovi ciljevi su razvoj, sprovođenje i evaluacija struktuiranog programa profesionalnog razvoja mlađeg akademskog osoblja. Program se sastoji od više modula/kurseva koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost, reference system) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje, timski rad i sl.). 

U prvom dijelu programa održane su pilot obuke na domaćim univerzitetima, kako bi se uradila evaluacija planiranog programa. S obzirom na uspješnost obuka, odlučeno je da se one nastave na Univerzitetu Crne Gore, s tim što će ovog puta kurseve držati akademsko osoblje Univerziteta Crne Gore. 

Kao nastavak aktivnosti ovog  projekta, Univerzitet Crne Gore raspisuje interni poziv saradnicima i profesorima. Izabrani učesnici biće  angažovani kao predavači na konkretnim modulima. Kursevi će se organizovati naredne studijske godine, a planirano je da jedan kurs traje jedan ili dva radna dana po semestru. Izabrani učesnici imaće  intenzivnu četvorodnevnu obuku početkom maja, kada će dobiti sugestije za rad na modulu, kao i potrebne materijale za pripremu. Rad angažovanog osoblja UCG biće finansiran u skladu sa projektnim planom. 

Program je koncipiran u nekolika modula, a za svaki modul biće angažovana po dva predavača. 

Osnovni kriterijumi za prijavu: 

 • Minimum saradnički status na UCG i upisane doktorske studije
 • Visok stepen znanja engleskog jezika
 • Iskustvo u nastavi
 • Zainteresovanost za temu 

Specifični kriterijumi za prijavu za pojedinačne module: 

Modul 1. Metodologija istraživanja, humanističke i društvene nauke 

Minimum 10 godina iskustva u visokom obrazovanju

Mentorstvo na magistarskim i doktorskim studijama

Naučne publikacije 

Modul 2. Metodologija istraživanja, tehničke i prirodne nauke 

Minimum 10 godina iskustva u visokom obrazovanju

Mentorstvo na magistarskim i doktorskim studijama

Naučne publikacije 

Modul 3. Didaktika visokog obrazovanja 

Minimum 10 godina iskustva u nastavi pedagogije u visokom obrazovanju

Naučne publikacije 

Modul 4. Pripremanje aplikacija i projektni menadžment 

Minimum 5 godina iskustva u visokom obrazovanju

Iskustvo apliciranja na pozive finansirane iz međunarodnih fondova

Iskustvo rada u koordinacionim timovima za projekte finansirane iz međunarodnih fondova 

Modul 5. Prezentacijske i komunikacijske vještine 

Minimum 5 godina radnog iskustva u visokom obrazovanju

Komunikacijske vještine

Iskustvo mentorstva

Iskustvo koordinacije timovima ili projektima 

Modul 6. Preduzetništvo 

Minimum 5 godina radnog iskustva u oblasti mikroekonomije, preduzetništva, menadžmenta

Rad u poslovnom okruženju 

Modul 7. Profesionalno umrežavanje i timski rad 

Iskustvo u korišćenju društvenih medija za profesionalnu saradnju ili kontakt sa onlajn istraživačkim mrežama

Poželjno iskustvo na obukama/treninzima vezanim za datu temu 

 

Uz pisanu prijavu potrebno je dostaviti i CV na mail: karijernicentar@ac.me , ili u štampanoj formi na adresu Rektorata Univerziteta Crne Gore. Molimo da naznačite u prijavi za koji se modul prijavljujete. 

Rok za prijavu je 28. februar 2014. godine. 

Za sve informacije možete se obratiti koordinatorki projekta, Jovani Živković, na mail: karijernicentar@ac.me ili telefonom na broj 020/414- 247.

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat SLAVICA PAVIĆEVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Biljana Ivanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DACIĆ ZDENKA
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Milena Mrdak-Mićović
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Dragana Čarapić
  Filozofski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rade Čađenović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ivana Mučalica
  Pravni fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Milivoje Rogač
  Građevinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker