Ekonomska saradnja sa Kinom u funkciji evropskih integracija zemalja regiona

Konferencija ,,Pojas i put - saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope" koja je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore okupila veliki broj učesnika i studenata, bila je prilika da se sumiraju rezultati višegodišnja saradnje Crne Gore sa Narodnom republikom Kinom. (Galerija fotografija) Pozdravljajući prisutne, prodekanka za međunarodnu saradnju na Ekonomskom fakultetu, docent dr. Tamara Backović je istakla da je Ekonomski fakultet posvećen ostvarenju svoje misije - edukaciji budućih lidera u procesu izgradnje modernog privrednog i poslovnog okruženja na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. “Otvaranjem novog studijskog programa na engleskom jeziku ujedno kreiramo ambijent za lakše uključivanje svih stranih državljana u sistem visokog obrazovanja. Ovaj program će nam omogućiti i lakše povezivanje sa visokoškolskim institucijama iz Narodne Republike Kine što jeste u fokusu naših budućih...