Pomorski fakultet Kotor


  Rukovodstvo

 

dr Špiro Ivošević, dekan

DETALJNIJE


dr Sanja Bauk, prodekan

DETALJNIJE

dr Milena Dževerdanović-Pejović, prodekan

DETALJNIJE

dr Danilo Nikolić, rektor-v.f.

DETALJNIJE

dr Lazo Vujović, rukovodilac

DETALJNIJE


dr Milorad Rašković, rukovodilac

DETALJNIJE

dr Tatijana Dlabač, rukovodilac

DETALJNIJE

dr Mimo Drašković, rukovodilac

DETALJNIJE


  Zaposleno osoblje

dr Branislav Dragović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Veselin Drašković, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Romeo Meštrović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Danilo Nikolić, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Milorad Rašković, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Lazo Vujović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Sanja Bauk, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Mimo Drašković, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Nikola Mihaljević, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Jelena Nikčević-Grdinić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Tatijana Dlabač, docent

DETALJNIJE

dr Milena Dževerdanović-Pejović, docent

DETALJNIJE


dr Špiro Ivošević, docent

DETALJNIJE

dr Senka Šekularac-Ivošević, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

mr Zorica Đurović, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr mr Gagić Radmila, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Stevan Kordić, stručni saradnik mr

DETALJNIJE

mr Milan Krivokapić, stručni saradnik mr

DETALJNIJE

mr Draško Kovač, saradnik u nastavi

DETALJNIJE

mr Maja Škurić, saradnik u nastavi

DETALJNIJE


Igor Stanovčić, stručni saradnik

DETALJNIJE

mr Vera Kapetanović, viši laborant

DETALJNIJE

Ivan Mraković, laborant

DETALJNIJE

mr Vukičević Miroslav, laborant

DETALJNIJE


Pekić Željko, laborant

DETALJNIJE