Vijesti

Datum Naslov
16.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održano predavanje o međunarodnom časopisu ToMS >>>
15.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održana radionička praksa na strugu i korišćenje/izbor noževa za obradu >>>
15.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu (ponovci) >>>
15.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Popravni kolokvijumi iz Osnova racunarstva II na Pomorskim naukama (ponovci) >>>
15.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Rezultati kolokvijuma II iz Osnova racunarstva II na Pomorskim naukama (ponovci) >>>
14.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Termin završnog ispita iz Pomorskih telekomunikacija na Nautika (ponovci) >>>
14.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Rezultati kolokvijuma I iz Inženjerske grafike i brodske dokumentacije na Brodomašinstvu (ponovci) >>>
14.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Motivaciona radionica za studente s invaliditetom u okviru projekta Trans2Work >>>
13.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum II iz Osnova elektrotehnike i elektronike I na Pomorskim naukama (ponovci) >>>
12.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum II i Popravni kolokvijumi iz Osnova racunarstva II na Pomorskim naukama (ponovci) >>>
12.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Gostovanje koordinatorke Trans2Work projekta u Emisiji za pomorce na Radio Crna Gora >>>
12.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat >>>
11.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Javna odbrana magistarskog rada kandidata Igora Stanovčića >>>
11.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Gostujuće predavanje na Pomorskom fakultetu Kotor 'Praktični primjeri života i rada na brodu' >>>
11.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum II iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Nautici (Ponovci) >>>
11.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum II iz Elektronske navigacije na Nautici (ponovci) >>>
08.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Popravni kolokvijumi iz Osnova elektrotehnike i elektronike I na Pomorskim naukama (ponovci) >>>
08.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Posjeta pročelnika Pomorskog odjela Sveučelišta u Dubrovniku >>>
07.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan info dan na Univerzitetu Metropolitan Beograd >>>
06.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održano gostujuće predavanje kolega Danila Dragovića i Nebojše Krivokapića >>>
06.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan info dan od strane Unije pomoraca Crne Gore na Fakultetu >>>
05.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Izvještaj sa prvog predavanja iz 'Radioničke prakse I', grupa 1 >>>
05.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije i kolokvijum II iz Osnova racunarstva II na Pomorskim naukama (ponovci) >>>
04.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Izvještaj sa prvog predavanja iz 'Radioničke prakse I', grupa 2 >>>
04.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Info dan sa Unijom pomoraca Crne Gore >>>
03.12.2017
Pomorski fakultet Kotor
Realizovan program mobilnosti nastavnog osoblja na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu >>>
30.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Spisak tema za završne (specijalističke) radove >>>
30.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum II iz Pomorskih telekomunikacija na Nautici (ponovci) >>>
27.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Podržan projekat namijenjen osposobljavanju mladih iz sjevernih opština Crne Gore za tržište rada >>>
24.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Nautici (Ponovci) >>>
24.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Rezultati kolokvijuma I iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Nautici (Ponovci) >>>
24.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Gostujuća predavanja nastavnika sa Pomorskog fakulteta Sveučelišta u Splitu, MArED >>>
24.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum II iz Sociologije na Menadzmentu u pomorstvu (Ponovci) >>>
23.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Studenti završnih godina realizovali posjetu kontejnerskom brodu, MSC >>>
22.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Rezultati kolokvijuma I iz Elektronske navigacije na Nautici (Ponovci) >>>
22.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Rezultati kolokvijuma I iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (Ponovci) >>>
21.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Predsjednik Jokić priredio prijem za učenike i studente >>>
16.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održana svečanost povodom Dana Fakulteta, 16.11.2017. >>>
15.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održana radionica o zapošljavanju visokoškolaca sa invaliditetom >>>
15.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Predavanja o procesu edukacije pomoraca, o najznacajnijim izmjenama STCW konvencije i primjeni simulatora u edukaciji pomoraca >>>
15.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Rezultati kolokvijuma I iz Osnova elektrotehnike i elektronike I na Pomorskim naukama (Ponovci) >>>
14.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici (Ponovci) >>>
14.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Radionica sa studentima na Fakultetu političkih nauka >>>
14.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Odluka Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor, 10. novembra 2017. godine >>>
13.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Radionica 'Traženje posla' organizuje Karijerni centar UCG >>>
13.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Osnova elektrotehnike i elektronike I na Pomorskim naukama >>>
13.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Nautici Bar (Ponovci) >>>
13.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci) >>>
13.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Akademski izlet, obilazak kontejnerskog broda MSC >>>
10.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Svečana dodjela diploma na Pomorskom fakultetu Kotor >>>
09.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Pomorskih havarija i osiguranja na Nautici (Ponovci) >>>
09.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Magistarski rad kandidata capt. Igora Stanovčića se nalazi na uvid u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci >>>
09.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Plovidbenog prava na Nautici (Ponovci) >>>
08.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Brodskih prekrcajnih sredstava na Brodomasinstvu >>>
07.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Sociolgije na Menadzmentu u pomorstvu (Ponovci) >>>
06.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije i kolokvijum I iz Osnova elektrotehnike i elektronike I na Pomorskim naukama (Ponovci) >>>
06.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Osnova racunarstva II na Pomorskim naukama (Ponovci) >>>
05.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Studentska organizacija Pomorskog fakulteta Kotor >>>
02.11.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Pomorskih telekomunikacija na Nautici (Ponovci) >>>
31.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Merketinga usluga na Menadzmentu u pomorstvu (Ponovci) >>>
31.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci) >>>
31.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I i Kolokvijum II iz Matematike na Menadžmentu u pomorstvu (Ponovci) >>>
31.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Nautici (Ponovci) >>>
31.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije i Kolokvijum I iz Osnova racunarstva II na Pomorskim naukama (Ponovci() >>>
31.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kolokvijum I iz Racunara i informatike na Menadzmentu u pomorstvu (Ponovci) >>>
30.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije iz Pomorskih havarija i osiguranja i Plovidbenog prava na Nautici (Ponovci) >>>
30.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije iz Pomorskog prava na Brodomasinstvu (Ponovci) >>>
30.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konstultacija iz Poslovnog prava na Menadzmentu u pomorstvu (Ponovci) >>>
27.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije za studente PONOVCE – predmeti: Brodska prekrcajna sredstva i Brodska pretovarna sredstva >>>
26.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije i kolokvijumi iz Konstrukcije i stabiliteta broda na Nautici (Ponovci) >>>
25.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije za studente PONOVCE – predmet: Računari i informatika >>>
25.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije i rokovi iz predmeta koji nisu polozili ranije - PONOVCI >>>
25.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije za Engleski jezik I na Menadzmentu u pomorstvu (Ponovci) >>>
24.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održano gostujuće predavanje studentima Pomorske elektrotehnike >>>
24.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Počela sa radom web aplikacija za tranziciju studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori >>>
23.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konsultacije iz predmeta Sociologija na Menadzmentu u pomorstvu (PONOVCI) >>>
23.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Javna odbrana magistarskog rada kandidata Marka Popovića >>>
18.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Radne subote na Pomorskom fakultetu Kotor >>>
16.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Saopštenje povodom teksta objavljenog u dnevnom listu Dan u nedjelju, 15. oktobra, na strani 11. pod naslovom 'Pomorski fakultet ojadili za 120 hiljada' >>>
16.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Termini kolokvijuma i zavrsnih ispita iz Sociopsihologije pomoraca (PONOVCI) na Nautici, Brodomasinstvu i Pomorskim naukama >>>
13.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
VAŽNO – Nastava na studijskim programima Menadžment u pomorstvu i logistika i Menadžment u pomorstvu >>>
13.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Rang liste za upis na magistarske studije za studijsku 2017/18. godinu >>>
12.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Posjeta predstavnice norveške kompanje 'Kongsberg' >>>
10.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održana radionica sa poslodavcima u Omladinskom centru u Podgorici [9.10.2017.] >>>
09.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Predstavnici Bernhard Schulte kompanije posjetili Pomorski fakultet Kotor >>>
07.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Predstavnici Unije pomoraca Crne Gore u posjeti Pomorskom fakultetu Kotor >>>
06.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan Nacioni dan podizanja svijesti o bibliotekama u Pomorskoj biblioteci >>>
05.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Radionica sa poslodavcima [9.10.2017.] >>>
03.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Odlaže se zakazana odbrana magistarskog rada kandidatkinje Radmile Gagić >>>
02.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan svečani prijem brucoša u studijskoj 2017/18. godini >>>
02.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere - Info dan o programima mobilnosti >>>
02.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Erasmus + konkursi produženi >>>
01.10.2017
Pomorski fakultet Kotor
Svečani prijem brucoša u studijskoj 2017/18. godini >>>
30.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Raspored časova za zimski semestar 2017/18 >>>
29.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Radmile Gagić >>>
29.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan projektni sastanak u Novom Sadu [27-29.09.2017.] >>>
29.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Raspisan konkurs za upis na doktorske studije 2017/18 >>>
26.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Raspisan konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije 2017/18 >>>
24.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Sastanak partnera na projektu Trans2Work >>>
22.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Plaćanje školarine u dvije rate, studijska 2017/18 >>>
21.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Obavještenje o odlaganju početka nastave na Pomorskom fakultetu Kotor >>>
21.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijave studenata za zimsku školu u Belfastu do kraja septembra >>>
20.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konačna rang lista za upis na specijalisticke studije 2017/18 >>>
15.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Procedura za upis na specijalističke studije 2017/18 >>>
14.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika IV na Nautici (Ponovci) >>>
14.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih pretovarnih sredstava na Brodomasinstvu (Ponovci) >>>
14.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijedlog konacnih ocjena iz Pripreme i upravljanje postrojenjem na Brodomasinstvu (Ponovci) >>>
14.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih telekomunikacija na Nautici (Ponovci) >>>
14.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijedlog konacnih ocjena iz Primjena racunara u pomorstvu na Nautici (Ponovci) >>>
14.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijedlog konacnih ocjena iz Elektronske navigacije (Ponovci) >>>
13.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijedlog konacnih ocjena iz Odrzavanja brodskog pogona na Brodomasintvu (Ponovci) >>>
12.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konkurs za upis na specijalističke studije 2017/18 >>>
11.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017 >>>
07.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Procedura za upis 2017/18, III rok >>>
06.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Dodatni ispitni rok iz Priprema i upravljanje postrojenjem na Brodomasinstvu (ponovci) >>>
06.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok >>>
05.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Poziv za prvi ukrcaj kadeta i asistenta, Bernard Schulte >>>
05.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Magistarski rad kandidatkinje Radmile Gagić u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci >>>
01.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Obnova godine na magistarskim studijama >>>
01.09.2017
Pomorski fakultet Kotor
Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija >>>
29.08.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017 >>>
28.08.2017
Pomorski fakultet Kotor
Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok >>>
23.08.2017
Pomorski fakultet Kotor
Procedura za upis 2017/18, II rok >>>
24.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Raspored ispita dodatnog ispitnog roka 2016/17 >>>
22.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok >>>
21.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor na kolektivnom godišnjem odmoru od 24. jula 2017. godine >>>
20.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
U saradnji sa Lucic Marine Services Ltd izvršeno prvo testiranje na SEAGULL platformi za kompaniju NORD iz Hamburga >>>
18.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Dekan Pomorskog fakulteta Kotor sa saradnicima u koordinatorskoj posjeti partnerskim intitucijama u Albaniji >>>
17.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju >>>
12.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017 >>>
11.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kandidat David Stefanović - HITNO! >>>
11.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok >>>
10.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijave za upis 2017/18 >>>
10.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Procedura za upis 2017/18 >>>
07.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor organizuje selekciju kandidata za prvi ukrcaj >>>
07.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok >>>
06.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Organizovan Info dan o selekciji i odabiru kandidata za prvi ukrcaj na Pomorskom fakultetu Kotor >>>
05.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Posjeta programskog menadžera EACEA i predstavnika Nacionalne ERASMUS+ kancelarije u Crnoj Gori >>>
04.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Dodatni ispitni rok 2016/17 >>>
03.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Najava upisa na osnovnim studijama za 2017/18. >>>
02.07.2017
Pomorski fakultet Kotor
Info dan o pripremi za ukrcaj na brod >>>
30.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan projektni sastanak u Solunu [27-29.06.2017.] >>>
28.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Prijedlog zaključnih ocjena za ljetnji 2016/17 >>>
22.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
JPMD potpisao ugovor sa Pomorskim fakultetu Kotor >>>
21.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan Info dan u okviru Trans2Work projekta >>>
19.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Info dan u okviru projekta Trans2Work >>>
17.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Realizovan program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja sa Pomorskog fakulteta Kotor na Letonskoj Pomorskoj Akademiji u Rigi >>>
12.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18 >>>
12.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Student Srđan Marić osvojio prvo mjesto na seniorskom prvenstvu Crne Gore >>>
10.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održana praktična nastava iz predmeta Fizičko vaspitanje II >>>
08.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Testiranje studenata SEAGULL CES online na Pomorskom fakultetu Kotor >>>
07.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Student Srđan Marić drugi na 400m u Sarajevu >>>
02.06.2017
Pomorski fakultet Kotor
Posjeta predstavnika grčke kompanije 'Paradise Navigation SA' i agencije 'MonteCrew' iz Bara >>>
27.05.2017
Pomorski fakultet Kotor
Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu >>>
26.05.2017
Pomorski fakultet Kotor
Studentsko anketiranje ljetnjeg semestra 2016/17 >>>
20.05.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan projektni sastanak u Mariboru [17-19.05.2017.] >>>
10.05.2017
Pomorski fakultet Kotor
Praktične nastave na simulatoru za Visoki napon (HV) >>>
10.05.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održano tradicionalno davanje krvi na Pomorskom fakultetu Kotor >>>
10.05.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan Info dan sa temama kako se pripremiti za prvi ukrcaj i mobilnost studenata >>>
08.05.2017
Pomorski fakultet Kotor
INFO DAN na temu pripreme za prvi ukrcaj i mobilnosti studenata >>>
03.05.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan Info dan za privredne partnere 3. maja 2017. godine >>>
30.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Svečano promovisani doktori nauka i najbolji studenti na Univerzitetu Crne Gore za 2016/17. godinu >>>
28.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
INFO DAN za privredne partnere na Pomorskom fakultetu Kotor >>>
25.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Gostujuće predavanje dr hab. Yuriy Bilan >>>
25.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Obavještenje o poslednjom roku za izmirenje školarine za ljetnji semestar 2016/17 >>>
20.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Manifestacija 'Noć knjige 2017' >>>
20.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Otvorena Sedma međunarodna konferencija 'International Maritime Science Conference' u Splitu >>>
17.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Održan Info dan 12.04.2017. >>>
17.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Saradnja Pomorskog fakulteta Kotor i luke Port of Adria Bar >>>
17.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Obuka studenata Pomorskog fakulteta Kotor u luci Port of Adria Bar >>>
12.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Kurs njemackog jezika >>>
12.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Dan studenata >>>
12.04.2017
Pomorski fakultet Kotor
Na Danima karijere predstavljen Pomorski fakultet Kotor >>>