Fizika

 


 •   Biologija

 • Fizika


  Semestar: 2
  ECTS: 4
  Status: O
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Navede i objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike (kao što su kinematika, dinamika, hidrostatika i hidrodinamika, talsano kretanje, elektricitet i struje, optika i nuklearna fizika ) uz korišćenje matematičkog formalizma neophodnog za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima. 2. Koristi jednostavne, bazične eksperimentalne metode. 3. Statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja. 4. Koristi naučnu i stručnu literaturu, pisanu na maternjem i stranom jeziku, uz upotrebu ključnih znanja iz navedenih oblasti fizike.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučeljić Mira2x1
50B+11S

1x (3B+1S)
50B+11S
Veljović Vanja

1x (3B+1S)
50B+11S
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

J A V N I P O Z I V za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

DETALJNIJE


19.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv za učešće u raspravi o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

DETALJNIJE

18.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Važno - preliminarni spiskovi opterećenja nastave za studijsku 2017/2018. godinu

DETALJNIJE

12.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Boravak u CERN-u izazov i velika šansa

DETALJNIJE

11.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Čudesni svijet biologije i hemije

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE

16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE

15.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Profesori Bjelica i Popović na godišnjoj konferenciji HEPA Europe

DETALJNIJE

16.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana svečanost povodom Dana Fakulteta, 16.11.2017.

DETALJNIJE