Fizika

 


 •   Biologija

 • Fizika


  Semestar: 2
  ECTS: 4
  Status: O
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Navede i objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike (kao što su kinematika, dinamika, hidrostatika i hidrodinamika, talsano kretanje, elektricitet i struje, optika i nuklearna fizika ) uz korišćenje matematičkog formalizma neophodnog za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima. 2. Koristi jednostavne, bazične eksperimentalne metode. 3. Statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja. 4. Koristi naučnu i stručnu literaturu, pisanu na maternjem i stranom jeziku, uz upotrebu ključnih znanja iz navedenih oblasti fizike.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučeljić Mira2x1
50B+11S

1x (3B+1S)
50B+11S
Veljović Vanja

1x (3B+1S)
50B+11S
Vijesti sa fakulteta   >>>


05.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE


12.03.2018 Prirodno-matematički fakultet

K o n k u r s za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Italije za period 2019/2020

DETALJNIJE

14.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Crnogorskim Telekomom

DETALJNIJE

13.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Ljetnja skola o klimatskim inovacijama i preduzetnistvu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE