Fizika

 


 •   Biologija

 • Fizika


  Semestar: 2
  ECTS: 4
  Status: O
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Navede i objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike (kao što su kinematika, dinamika, hidrostatika i hidrodinamika, talsano kretanje, elektricitet i struje, optika i nuklearna fizika ) uz korišćenje matematičkog formalizma neophodnog za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima. 2. Koristi jednostavne, bazične eksperimentalne metode. 3. Statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja. 4. Koristi naučnu i stručnu literaturu, pisanu na maternjem i stranom jeziku, uz upotrebu ključnih znanja iz navedenih oblasti fizike.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučeljić Mira2x1
50B+11S

1x (3B+1S)
50B+11S
Veljović Vanja

1x (3B+1S)
50B+11S
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konferencija o obrazovanju matematike i prirodnih nauka, Skoplje 23-24 mart 2018

DETALJNIJE

15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konkursu za upis 16. generacije polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

International School on Nuclear Methods for Environmental and Life Sciences, 22-28 April 2018 Budva, Becici.

DETALJNIJE

10.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

DETALJNIJE

29.12.2017 Prirodno-matematički fakultet

Nina Bošković - najbolji student Prirodno-matematičkog fakulteta u studijskoj 2016/17

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE