Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da: - Definiše opšte odlike tipa (Phylum-a) hordata (Chordata) - Definiše i koristi osnovne anatomske pojmove u duhu latinske nomenklature - Objasni embrionalno porijeklo organskih sistema kičmenjaka - Opiše uporednu građu organskih sistema klasa kičmenjaka - Samostalno izvodi preparaciju osteoloških preparata i disekcije - Upotrebljava elementarna znanja iz anatomije kičmenjaka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Milošević Dragana3x1
29B+37S+2P

3x (2B+1S)
29B+37S+2P
Despotović Vukoica

3x (2B+1S)
29B+37S+2P