Srđan Janković

 


  Srđan Janković


  Šifra: 160168
  Prezime i ime: Srđan Janković
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Građevinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Janković Srđan

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Serdar N., Janković S., Ulićević M.Influence of horizontal curvature radius and bent skew angle on seismic response of rc bridgesGrađevinar - Journal of the Croatian Association of Civil Engineers
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejović, J., Janković, S.Seismic fragility assessment for reinforced concrete high-rise buildings in Southern Euro-Mediterranean zoneBulletin of Earthquake Engineering
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejović, J., Janković, S.Dependence of RC high-rise buildings response on the earthquake intensityJournal of the Croatian Association of Civil Engineers "Građevinar"
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Janković S., Ulićević M.Probabilistic analysis of seismic performance of reinforced concrete frame structuresGrađevinar
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.04.2018 Građevinski fakultet

Manifestacija "Dan otvorenih vrata"

DETALJNIJE

26.04.2018 Građevinski fakultet

Održano kulturno veče Tehničkih fakulteta u amfiteatru 106

DETALJNIJE

06.04.2018 Građevinski fakultet

Realizovan besplatan kurs za program „AutoCAD“

DETALJNIJE

04.04.2018 Građevinski fakultet

Kulturno veče Tehničkih fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE