Radmila Sinđić-Grebović

 


  Radmila Sinđić-Grebović


  Šifra: 160328
  Prezime i ime: Radmila Sinđić-Grebović
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Građevinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Sinđić-Grebović Radmila

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 9.535
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
7 Prethodno napregnute konstrukcije2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
8 Energetska efikasnost zgrada2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu, ENERESE
1 Energetska efikasnost u zgradarstvu22
Građevinski fakultet Magistarske
Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu, ENERESE
1 Koncept energetske efikasnosti i menadžmenta – EU i nacionalne regulative22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Konstrukcije od betona visokih čvrstoća2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja iz ispitivanja građevinskih materijala22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja iz prethodno napregnutih konstrukcija2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Tehnologija novih materijala u građevinarstvu2x1S2x1S
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Savremeni građevinski materijali i njihova primjena32
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
2 Građevinska fizika i instalacije1.33x1S
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
2 Građevinski materijali3
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
4 Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija2x1S
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
5 Tehnologija građenja objekata visokogradnje3x1S
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
6 Energetska efikasnost2x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Sinđić-Grebović R., Radovanović Ž.Innovation of parameter αcc for design resistance of high-strength concrete columnsTechnical Gazette
Vijesti sa fakulteta   >>>

11.01.2018 Građevinski fakultet

Nagrađeni najbolji studenti

DETALJNIJE

15.02.2018 Građevinski fakultet

Besplatna predstava za studente 19. februara

DETALJNIJE

26.12.2017 Građevinski fakultet

Sa kompanijom BEMAX potpisan ugovor o stipendiranju studenata

DETALJNIJE

25.12.2017 Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za METU u Ankari 2017/18 (ljetnji semestar)

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

13.02.2018 Rektorat

Nominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka

DETALJNIJE