Slobodan Živaljević

 


  Slobodan Živaljević


  Šifra: 160487
  Prezime i ime: Slobodan Živaljević
  Titula: dr
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Građevinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Živaljević Slobodan

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 14.670
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
4 Mehanika tla i stijena3x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
7 Geotehnička istraživanja2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
7 Poboljšanje tla i stijena2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
7 Primjena računara u geotehjnici2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
7 Stabilnost kosina i sanacija klizišta3x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
8 Donji stroj saobraćajnica2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
8 Posebne tehnike fundiranja2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
8 Primjena geosintetika2x1
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
1 Posebna poglavlja iz fundiranja2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja iz fundiranja22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
1 Posebna poglavlja iz mehanike tla2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja iz mehanike tla22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički
1 Projektovanje nasutih brana22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Proračun nasutih brana i stabilnost kosina22
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
3 Geotehnika u građevinarstvu3x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Janusz Kozubal, Zvonko Tomanovic, Slobodan ZivaljevicThe soft rock socketed monopile with creep effects – a reliability approach based on wavelet neural networksArchives of Mining Sciences
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Živaljevic S. & Tomanović Z.Experimental research of the effects of pre-consolidation on the time-dependent deformations - creep of marlMechanics of Time Dependent Materials
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tomanović Z, Miladinovic B, Zivaljevic S.Criteria for defining the required duration of the creep testCanadian Geotechnical Journal
Vijesti sa fakulteta   >>>

21.02.2018 Građevinski fakultet

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Arsenija Vujovića

DETALJNIJE

11.01.2018 Građevinski fakultet

Nagrađeni najbolji studenti

DETALJNIJE

20.02.2018 Građevinski fakultet

Interesovanje studenata je bilo veliko za pozorišnu predstavu "Teško je reći zbogom"

DETALJNIJE

15.02.2018 Građevinski fakultet

Besplatna predstava za studente 19. februara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE