Jelena Rakočević

 


  Jelena Rakočević


  Šifra: 170624
  Prezime i ime: Jelena Rakočević
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Rakočević Jelena

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marić, D., Rakočević, J.Some Life-History Traits of the Adriatic Brown Trout, Salmo farioides (Karaman, 1938) (Salmonidae) from the Morača River (Montenegro). Acta zoologica bulgarica
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević, J. Spatial and temporal distribution of phytoplankton in Skadar Lake Archives of Biological Sciences
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

15.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Terenska nastava studenata Biologije

DETALJNIJE


27.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Seminar: ,,Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata,,

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE