Milica Martinović

 


  Milica Martinović


  Šifra: 180063
  Prezime i ime: Milica Martinović
  Titula: dr sci med
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Martinović Milica

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.200
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 40.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
4 Patološka fiziologija3x1
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
5 Patofiziologija2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
5 Patološka fiziologija3x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Patološka fiziologija3x1
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
3 Patologija i patofiziologija1x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pantović Snežana, Božović, D., Nikolić Goran, Martinović, Milica, Mitrović, P., Radulović Lenka, Isaković, A., Marković, I.Markers of inflammation and antioxidant enzyme activities in restenosis following percutaneous coronary intervention Journal of the Serbian Chemical Society
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović Milica, Belojević Goran, Evans Gary W, Laušević Dragan, Ašanin Bogdan, Samardžić Mira, Terzić Nataša, Pantović Snežana, Jakšić Marina, Boljević JelenaPrevalence of and contributing factors for overweight and obesity among Montenegrin schoolchildrenEuropean Journal of Public Health
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović, M, Belojević, G., Evans, GW., Ašanin,B. Laušević, D., Duborija Kovačević, N., Samardžić, M., Jakšić, M. & Pantović, S.Blood Pressure among Rural Montenegrin Children in Relation to Poverty and GenderEuropean Journal of Public Health
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović, M.News in the pathophysiology of asthmaVojnosanitetski pregled
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Duborija-Kovacevic, N., Martinovic, M.Evaluation of Pharmacotherapy of Obstructive Airway Diseases in the Montenegrin Outpatient Care: Comparison with Two Scandinavian CountriesMultidisciplinary Respiratory Medicine
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE