Sanja+ Čejović

 


  Sanja+ Čejović


  Šifra: 185042
  Prezime i ime: Sanja+ Čejović
  Titula: mr sci
  Zvanje: saradnik u nastavi mr
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Čejović Sanja+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.176
Honorar (5 mjeseci): 34.80%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Radiologija i nuklearna medicina0.5x(4B+3S)

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor