Sanja+ Čejović


Šifra: 185042
Prezime i ime: Sanja+ Čejović
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.176
Honorar (5 mjeseci): 34.80%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Radiologija i nuklearna medicina0.5x(4B+3S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije