Milić+ Medenica


Šifra: 185185
Prezime i ime: Milić+ Medenica
Titula: dr sci med
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.670
Honorar (10 mjeseci): 8.37%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Opšta medicina0.27x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Klinička propedevtika0.14x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
7 Interna medicina0.34x1
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
5 Interna medicina i njega internog bolesnika0.27x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Medenica, Mil., Medenica, Mir.Difuzna alveolarna hemoragija u izolovanom pulmonalnom kapilaritisu - prikaz bolesnika Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Medenica, M., Medenica, Mir., Bojović, O., Soldatović, I. & Durutović, I.Changing Trends in Incidence of Lung Cancer by Histological Type in MontenegroSrpski arhiv za celokupno lekarstvo