Dragoslav+ Nenezić

 


  Dragoslav+ Nenezić


  Šifra: 185228
  Prezime i ime: Dragoslav+ Nenezić
  Titula: dr sci med
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Nenezić Dragoslav+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.319
Honorar (10 mjeseci): 41.49%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Radiologija2x11.2x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Radiologija i nuklearna medicina1.53x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Janović, A., Milovanović, P., Sopta, J., Rakočević, Z., Filipović, V., Nenezić Dragoslav & Djurić, M.Intracranial Arteriovenous Malformations as a Possible Cause of Endocranial Bone Lesions and Associated Neurological DisorderInternational Journal of Osteoarchaeology
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenezić, D. % Kocijančić, I.The value of the sagittal-oblique MRI technique for injuries of the anterior cruciate ligament in the kneeRadiology and Oncology
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Golubović, M., Petrović, M., Jelovac, D. B., Nenezić, D.U., Antunović, M.Malignant Ameloblastoma Metastasis to the Neck--Radiological and Pathohistological DilemmaVojnosanitetski pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE