Snežana Pantović


Šifra: 185749
Prezime i ime: Snežana Pantović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 11.080
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)
2 Opšta i oralna biohemija4x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
3 Medicinska biohemija i hemija1.7x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
4 Medicinska biohemija i hemija4.4x1
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
6 Medicinska biohemija3x13x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
8 Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola (2017.)
2 Osnovi biohemije2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pantović Snežana, Božović, D., Nikolić Goran, Martinović, Milica, Mitrović, P., Radulović Lenka, Isaković, A., Marković, I.Markers of inflammation and antioxidant enzyme activities in restenosis following percutaneous coronary intervention Journal of the Serbian Chemical Society
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović Milica, Belojević Goran, Evans Gary W, Laušević Dragan, Ašanin Bogdan, Samardžić Mira, Terzić Nataša, Pantović Snežana, Jakšić Marina, Boljević JelenaPrevalence of and contributing factors for overweight and obesity among Montenegrin schoolchildrenEuropean Journal of Public Health
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović, M, Belojević, G., Evans, GW., Ašanin,B. Laušević, D., Duborija Kovačević, N., Samardžić, M., Jakšić, M. & Pantović, S.Blood Pressure among Rural Montenegrin Children in Relation to Poverty and GenderEuropean Journal of Public Health
Opširnije